Misyonumuz, Vizyonumuz ve Politikalarımız


Hitit Üniversitesi Araştırma Geliştirme Politikası

Hitit Üniversitesi;

 • Bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomik, bilimsel ve sosyokültürel katkılar sağlayacak,
 • Multidisipliner ve transdisipliner araştırmaların teşvik edildiği,
 • Üniversite-sektör işbirliğinin desteklendiği,
 • İhtisaslaşma alanı olan Makine ve İmalat Teknolojilerine yönelik projelere öncelik verilen,
 • Patent, bilimsel yayın ve diğer yüksek katma değeri olan çıktılara dönüşme potansiyeli olan araştırma-geliştirme çalışmalarına önem veren 

bir Araştırma-Geliştirme politikasını benimser.

Hitit Üniversitesi Eğitim Politikası

Hitit Üniversitesi;

 • Öğrenci ve kalite odaklı, etkin ve sürdürülebilir bir eğitim-öğretim anlayışı etrafında şekillenen,
 • Ulusal ve uluslararası standartları belirleyen çağdaş gereksinimlere entegre olan,
 • Araştıran, sorgulayan, yeniliklere açık, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan,
 • Her düzeyde uluslararasılaşmayı önceleyen,
 • Her kesimden paydaş görüşlerine ve memnuniyetine önem veren,
 • Uzaktan eğitim süreçlerini yukarıdaki standartları sağlayacak şekilde yapılandıran 

    bir eğitim politikası benimser.

Hitit Üniversitesi Kurumsal Yönetim Politikası

Hitit Üniversitesi;

 • Kurumsal değerlerin ve kurum kültürünün yaygınlaşmasını sağlayacak yatay ve dikey iletişim ağlarını kuran,
 • Etkin ve etkili bilgi yönetimi ve güvenliğini sağlayan,
 • Kurumumuzun misyon ve vizyonu doğrultusunda, insan haklarına saygılı, eşit, tarafsız, liyakat esaslı bir insan kaynakları yönetimi yürüten,
 • Çalışanların kurumsal aidiyetini artıracak çok yönlü iletişimi güçlendiren,
 • İnsan kaynakları planlaması kapsamında çalışanların kişisel ve kariyer gelişimlerini destekleyen, performanslarını değerlendiren ve eğitim planlamalarını gerçekleştiren,
 • İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyumlu güvenilir ve sağlıklı bir iş ortamı sağlayan,
 • Yenilikçi bilgi ve gelişen teknoloji ile desteklenmiş örgütsel değişim ortamını yaratan

           bir kurumsal yönetim politikası benimser. 

Hitit Üniversitesi Topluma Hizmet Politikası

Hitit Üniversitesi;

 • Topluma hizmet bilinciyle yaşadığı toplumun gereksinimlerini tespit ederek çözüm üreten,
 • Topluma katkı sağlamaya yönelik hizmet ve iş birliklerini artırmak için paydaşlarıyla birlikte hareket eden,
 • Paydaş memnuniyetini üst düzeye taşıyan ve toplumsal değerlere saygı duyan,
 • Bölgesel ve yerel kalkınmayı güçlendirici kültür, sanat ve spor faaliyetlerini gerçekleştirmenin yanı sıra sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdüren,
 • Bu değerler bütünü içerisinde nitelikli insan yetiştiren ve daha güçlü bir toplumu hedefleyen 

bir topluma hizmet politikası benimser.

Hitit Üniversitesi Uluslararasılaşma Politikası

Hitit Üniversitesi;

 • Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısını artırarak Üniversite genelinde küreselleşmiş bir eğitim-öğretim atmosferi yaratan ve çok kültürlülüğü geliştiren, 
 • Farklı ülkelerden üniversitelerle yapılan iş birliklerini güçlendirerek küresel yükseköğrenim camiası içerisinde yer edinen,
 • Uluslararası nitelikteki yayın ve projelerin sayılarının artırılması suretiyle uluslararası bilimsel ağlar içerisinde etkili ve görünür olan,
 • Uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerin artırılmasına yönelik çalışmalar yaparak üniversitemizi, kentimizi ve ülkemizi bu hususlarda global bir çekim merkezi haline getiren,
 • Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim üyesi sayısını yükselterek dünya çapındaki yükseköğrenim hareketliliğin önemli bir parçası haline gelen,
 • Yabancı dilde eğitim veren bölüm sayısı artırarak mezunlarımızın ulusal ve uluslararası iş gücüne katılım imkanını güçlendiren,
 • Yukarıda zikredilen politikalar vasıtasıyla Üniversitemizi uluslararası kurumların başarı sıralamalarında daha iyi seviyelere taşıyan

bir uluslararasılaşma politikası benimser.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi