Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

 • Prof. Dr. Nurcan BAYKAM
 • Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ
 • Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK
 • Prof. Dr. Dursun Ali KÖSE
 • Prof. Dr. Taha Bahadır SARAÇ
 • Doç. Dr. Pelin Avşar KARABAŞ 
 • Doç. Dr. Engin ŞENEL
 • Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU
 • Doç. Dr. Seyfi POLAT
 • Doç. Dr. Bengi ÖZKAHRAMAN
 • Doç. Dr. Gülay YILMAZEL
 • Dr. Öğr. Üyesi Güner ÇİÇEK
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Feyde NURSAL


(Üniversitemiz Senatosunun 29.12.2019 tarih ve 20  sayılı toplantısında oluşturulmuştur)


Formlar ve Belgeler:

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği (2018)

Hitit Üniversitesi Akademik Teşvik Takvimi

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Belgesi

Faaliyetlere İlişkin Sunulacak Belgeler

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Çalışma Esasları

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Değerlendirme Tutanağı

Birim Puan Tablosu

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Değerlendirmesinde Tespit Edilen Eksikler TablosuT.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum