Üniversitemizde 3 Yeni Lisansüstü Program Daha Açıldı

04 Ağustos 19
Üniversitemizde 3 Yeni Lisansüstü Program Daha Açıldı

Lisansüstü eğitime büyük önem veren Üniversitemiz, bünyesine yeni programlar katarak çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bu çerçevede Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset Bilimi Doktora programı ile disiplinlerarası eğitim vermek üzere İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Tezli Yüksek Lisans programlarını açan Üniversitemiz, toplam lisansüstü program sayısını 53’e çıkarmış oldu.

Siyaset Bilimi ile Doktora Programı Sayımız 12’ye Yükseldi

Siyaset Bilimi Doktora Programı ile ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalara verilecek katkının ve doktoralı araştırmacı sayısının artmasına önemli katkılar sağlanacaktır.

Aynı zamanda öğretim elemanlarımıza ve yüksek lisans mezunlarımıza kariyer çalışmalarını devam ettirme imkanı sunacak olan programımız, şehrimizde yer alan birçok kurum ve kuruluştan gelen taleplerin karşılanmasına da yardımcı olacaktır.

Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2 Yeni Yüksek Lisans Programı

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesine disiplinlerarası eğitim vermek üzere İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Tezli Yüksek Lisans programları kazandırılarak yüksek lisans program sayımız 41’e ulaştı.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı insan kaynaklarının, etkin şekilde kalkınmaya yönlendirilmesini ve sosyal açıdan korunmasıyla çalışma ve yaşam memnuniyetinin artırılmasını hedeflemektedir. Program bu anlayışla, akademik çalışma potansiyeline sahip bilim uzmanı adaylarına gerekli bilgi, yetkinlik, bilimsel araştırma yöntem ve kültürünü kazandırmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Lisans Programı ile küresel siyaset, dış politika analizi, uluslararası alandaki güncel sorunlar, çağdaş güvenlik kuramları, istihbarat çalışmaları, terörizm ve terör örgütleri, göç ve göçmenlik, çatışma analizi ve barış çalışmaları gibi konularda ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırmalara fayda sağlanması hedeflenmektedir.

Açılan son programlar ile birlikte Üniversitemizde 12 doktora, 41 yüksek lisans olmak üzere toplam 53 lisansüstü program bulunmaktadır.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum