Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programımıza YÖK’ten Onay

12 Mart 19

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı” açılmasına ilişkin YÖK’e yaptığımız teklif, 27.02.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek uygun görülmüştür.

Açılan Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı moleküler biyoloji, genetik ve bu bilgilere dayalı biyoteknoloji alanları dahilinde ülkemizde yeterli bilgi birikimi oluşturmayı ve çeşitli akademik gereksinimler için nitelikli doktoralı araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bilindiği üzere biyomedikal bilimlerin uygulama alanları her geçen gün genişlemektedir.  Bunu özellikle temel tıbbın giderek moleküler biyoloji alanına kaymasıyla görmekteyiz. Artık hastalıkların teşhis ve tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi moleküler biyologların bulgularına dayanılarak yapılmaktadır. Moleküler biyoloji araştırmaları sayesinde insan hücresinin nasıl işlediği, en küçük detayına kadar öğrenilebilmektedir.  Dünyada hızla gelişen bu heyecan verici alanda söz sahibi olmak ve yeni araştırmacılar yetiştirmek amacıyla bu programı başlatmış bulunmaktayız.

Çağımızda moleküler biyolojik ve genetik araştırmalarının gelişimi ile birlikte modern biyoteknolojinin uygulama alanları genişlemektedir. Başta tıp ve tarım alanlarında olmak üzere, insanlığın faydasına sunulan buluşların büyük bir kısmı yeni yöntemler ile gündeme gelmektedir. Örneğin, gen nakli uygulamalarının tarım alanında kullanılması, tüketici sağlığı ve çevre açısından duyarlı toplumlarda büyük tepki görmekte ve bunlara karşı çeşitli önlemleri ve risk değerlendirme tekniklerini de gündeme getirmektedir.

Öğrenciler bu programda kanser ve kalıtımsal hastalıklar dahil çeşitli hastalıkların oluşum ve sebepleri, temel hücre fonksiyonları ve çalışma prensipleri, kök hücrelerin insan sağlığı için uygulamaları, beyin ve sinir sistemi fizyolojisi gibi dünyada da hızla ilerleyen bir çok ilginç konuda araştırmalar yürütme imkanı bulabileceklerdir. Programı tamamlayan öğrenciler yurt içi ve yurt dışında üniversite ve araştırma enstitülerinde  başarılı araştırmacılar olarak kariyerlerine devam edebileceklerdir.

Modern biyoteknolojinin tıp alanında uygulamalarının artışı rekombinant DNA teknolojisi veya genetik mühendisliği devriminin başlaması ile olmuştur. Bu program özellikle

  • Tıp fakültelerinde ve sağlık sektöründe genetik hastalıkların moleküler mekanizmalarının incelenmesinde, tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde bilgi üretilmesinde;
  • İnsan sağlığı için risk oluşturan hastalık etkenleri, toksik kimyasallar ve radyasyon gibi etkenlerin belirlenmesinde, bunların neden olduğu etkilerin moleküler mekanizmalarının incelenmesinde, bunlara karşı sınırlamalar getirilmesinde ve korunma yöntemlerinin geliştirilmesinde,
  • Endüstriyel öneme sahip mikroorganizmaların ve onların ürünlerinin konvansiyonel ve/veya moleküler biyoloji yöntemlerinin kullanılmasıyla üretimi ve geliştirilmesinde,
  • Biyoteknolojik sistem ve ürün geliştirilmesinde,
  • Çevre kirliliğinin ekosistemlerde yaptığı etkilerin belirlenmesi, temiz enerji üreten proseslerin geliştirilmesi, ekosistemlerdeki genetik zenginliğin belirlenmesi ve gen kaynaklarının korunmasında

doğrudan ve/veya dolaylı katkıları olacaktır.

Programda bilime karşı heyecanlı, yeniliklere açık, güncel bilimsel gelişmeleri yakından takip eden deneyimli güçlü akademik kadrosuyla lisansüstü öğrencilerle yeni projeler geliştirme ve sadece yurt içinde değil, dünya ölçeğinde bilim üreterek tüm insanlığa katkı sağlama hedeflenmiştir.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programının açılması ile 2011 yılında 11 olan lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) program sayımız %336’lık bir artışla 48’e yükselmiştir. Yeni açılan programımıza bu yıl ilk öğrenci alımı için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum