Öğrenci Sayımız Hızla Artıyor

24 Eylül 17

En Özel Devlet Üniversitesi sloganı ile yoluna devam eden ve bu çerçevede nitel anlamda büyümenin yanında nicel büyümeyi de ihmal etmeyen Üniversitemiz, alanlarında yetkin akademik ve idari personeli yanında, her geçen gün sayısı artan öğrencileri ile de hızlı yükselişini sürdürerek göz doldurmaya devam ediyor.

Bu yıl ülke genelinde 2.162.895 öğrenci, bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek üzere ÖSYS sınavına girmiş, sınav sonucunda 1.846.880 öğrenci tercih yapma hakkı elde etmiş ve 994.766 öğrenci tercih yapmıştır. Tercih işlemleri ve ek yerleştirmelerden sonra, daha önceden belirlenen 910.671 önlisans ve lisans kontenjanlarının ancak 747.641’sı (%82,10) dolmuştur. Dolayısıyla bu yıl yükseköğretim kurumlarında doluluk oranlarında, önceki yıllarda hiç yaşanmamış bir düşüş ortaya çıkmıştır. Ancak, Yönetimimiz idareyi devraldığı yıldan itibaren bir taraftan çok hızlı bir şekilde yeni bölüm ve programlar açmaya çalışmış; öte yandan da açılan programların önünün açık ve istihdam odaklı olmasına azami derecede önem vermiştir. Gelinen noktada bu yaklaşımımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Zira ülke genelinde doluluk oranı lisansta %84,43; Üniversitemizde 2011 yılından sonra açılan lisans programlarımıza kayıt olan öğrenci sayısına göre doluluk oranı ise %91,38 olarak gerçekleşmiştir. 

ÖSYS tercih sürecinde puan barajını geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adayı öğrencilerin tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenebilmesine yönelik YÖK’ün yapmış olduğu anketlerde, adayların tercihlerindeki en önemli kriterin iş bulma imkanı olduğu görülmektedir. Bu sonuç, Üniversitemizin bugüne kadar sürdürmüş olduğu projeksiyonun ne derece doğru olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bugün gelinen noktada Üniversitemiz bünyesindeki 3 Enstitü, 9 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulunda şu anda 1.643’ü Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora), 9.352’si Lisans ve 7.582’si de Önlisans düzeyinde olmak üzere toplamda 18.577 öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir. Geçmiş yıllara göre hızlı bir artış gösteren öğrenci sayımızın, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıtları ve Uluslararası Öğrenci ek yerleştirme kayıtları sonrasında 19.000’e yaklaşacağı öngörülmektedir. 

Geçen yıllara ilişkin verilere bakıldığında da görüleceği üzere, Üniversitemizde ortaya konan bu başarı tablosunun bundan sonra da artarak devam edeceği ve Hitit Üniversitesi’nin eğitim-öğretim ve akademik faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası bilim arenasında hedeflediği yere emin adımlarla ilerleyeceği yönündeki öngörümüz devam etmektedir. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum