Üniversitemiz Alaca MYO’da Laborant ve Veteriner Sağlık Programının Açılmasına YÖK’ten Onay

16 Ekim 14
Üniversitemiz Alaca MYO’da Laborant ve Veteriner Sağlık Programının Açılmasına YÖK’ten Onay

Üniversitemiz Alaca Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Laborant ve Veteriner Sağlık Programı” açılması konusundaki teklifimiz; 01.10.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

3 programla eğitim hayatına başlayan Alaca Meslek Yüksekokulu’nda, açılması onaylanan bu programımızla birlikte toplam program sayısı 12’ye ulaşmıştır.

Laborant ve Veteriner Sağlık Programının Amacı;

Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemlerini almak. Laboratuvar cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak. Laboratuvar eksiklerini belirlemek ve istekte bulunmak. Hastadan biyolojik materyalleri (kan, idrar, kültür vs.) almak. Hastadan alınan örneklerin uygun şartlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak. Materyalleri analize hazırlamak, Materyal analizlerini (biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik hematolojik vs.) yapmak. Materyal analiz sonuçlarını kontrol etmek, materyal analiz sonuçlarını laboratuvar uzmanına ulaştırmak, mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek. İnsan ve hayvan haklarını unutmadan şefkatle hastalara yaklaşmak ve psikolojilerini anlamaya gayret ederek çalışmak. Her türlü arazi ve doğa şartında teknik donanımı kullanmak, pratik testler uygulamak, veterinerlik alanında sürü tedavisi, aşı uygulamaları konusunda hızlı ve verimli çalışmak. Hayvancılıkta verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Hasta bakımı, ilkyardım ile hekim ve veteriner hekim tarafından önerilmiş tedavi yollarının en etkili ve hızlı biçimde uygulamayı hedeflemektedir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum