“Çorum İçin Bir Projem Var” 3. Dönem Proje Başvuruları 31 Ocak 2017 Tarihinde Sona Erecektir

24 Ocak 17

Bilindiği üzere ilimizin problemlerinin çözümü, Belediyece yürütülen hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve kalitenin artırılması, sosyal kültürel hayatın geliştirilmesi, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Çorum Belediyesinin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda proje yapmak üzere Üniversitemiz ve Belediye arasında imzalanan bir protokol kapsamında “Çorum İçin Bir Projem Var” isimli bir proje grubu oluşturulmuştur.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu protokol çerçevesinde Üniversitemiz ile Belediyemizin iş birliğiyle ekte verilen konularla ilgili Araştırma Projeleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında desteklenen araştırma projeleri ve tezler için üçüncü dönem başvuruları 31 Ocak 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu proje desteğinden yararlanmak isteyen Öğretim Elemanlarımızın projem.corum.bel.tr adresinde yer alan başvuru formlarını doldurarak, ekleri ile birlikte ıslak imzalı 2 (iki) nüshasını (basılı ve sayısal ortamda) ilgili birimlerine (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük), BAP Birimine iletilmek üzere teslim etmeleri gerekmektedir.

Proje Ana Konu Başlıkları için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum