Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

12 Ocak 17

28.12.2016 tarih ve 29932 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;

  • Tıp Fakültesi,
  • Fen-Edebiyat Fakültesi,
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
  • Mühendislik Fakültesi,
  • Sağlık Yüksekokulu,
  • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun

Çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 17 Ocak 2017 Salı günü saat 10:00’ da Rektörlük binasında yapılacaktır.

Başvuran adaylara duyurulur. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum