Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

04 Kasım 16

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, 3 Kasım 2016 tarih, 29877 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Yönetmelik için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum