Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Tercih İşlemleri Başladı

05 Ağustos 15

Ülkemizde Yükseköğretim Kurumlarının sayısının artmasıyla nitelikli öğretim üyesi ihtiyacı artmış, bu nedenle yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası eğitim programlarının genişletilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın (ÖYP) amacı, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırarak öğretim üyesi yetiştirilmesini sağlamaktır.

ÖYP Programı ile akademik kadrosuna güç katan Üniversitemizde gelinen noktada 85 kadrolu ÖYP araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan 15’i Hitit Üniversitesinde, diğerleri ise ODTÜ, Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi başta olmak üzere ülkemizdeki diğer üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimlerini devam ettirmektedirler.

Yükseköğretim Kurumu’nun 3 Mart Ağustos 2015 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca, Yükseköğretim Kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Bu çerçevede Üniversitemiz Temel Tıp Bilimleri ve Temel İslam Bilimleri alanlarında tercih işlemleri yapılacaktır.  07-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında bu alanlardan yapılmış olan Alan Sınavına katılan adaylar, söz konusu yerleştirme işlemi için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvuru yapılabilmesi için 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları sağlıyor olması gerekmektedir.

ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak yerleştirmelerde adayların lisans not ortalamasının % 20'si, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının % 25’i, Alan Sınav Puanının % 40’ı ve varsa Yabancı Dil Sınavı Puanının % 15'i dikkate alınacaktır. Adayların tercih işlemleri 05.08.2015 (saat:14.00) – 10.08.2015 (saat:18.00) tarihleri arasında Yükseköğretim Kurumu Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarakyapılacaktır.

         

Not

1) ÖYP Programına yerleştirme ile ilgili genel şartlar için tıklayınız 

2) ÖYP Programına yerleştirme ile ilgili açıklamalar için tıklayınız 

3) ÖYP Programında başvuru yapılabilecek kadro ilanları için tıklayınız

 

Hitit Üniversitesi ÖYP

Kurum Koordinasyon Birimi

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum