Din İşleri Yüksek Kurulu’na Üniversitemizden Atama

28 Ağustos 15

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine görevlendirilmiştir.

Öğretim üyemizi tebrik eder, yeni görev yerinde başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini dileriz.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu;

  • İslam’ın temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübesini ve güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî soruları cevaplandırmak.
  • Dinî konularda telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, ihtiyaç duyduğu konularda inceleme ve araştırma grupları oluşturmak, bu hususta yurt içi veya yurt dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanmak.
  • İslam ile ilgili ilmî ve istişari toplantılar, konferanslar düzenlemek ve çalışmalar yapmak.
  • Yurt içinde ve yurt dışında İslam ile ilgili gelişmeleri, dinî, ilmî faaliyetleri, neşriyatı ve dinî propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, bunları değerlendirmek ve sonucu Başkanlığa sunmak.
  • Özel kişi veya kuruluşlarca incelenmesi talep edilen dinî yayınları bedeli karşılığında incelemek ve mütalaa vermek ve Din Şûrası düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.

gibi çalışmalar yapmaktadır.   

 

 

                                                                                                                              HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum