Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Alan Sınavı Hakkında Açıklama

20 Ağustos 15

14.05.2015 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) ilişkin Esas ve Usuller’de yapılan değişiklik neticesinde ÖYP Araştırma Görevlisi yerleştirme işlemlerinde “Alan Sınavı” getirilmiş ve 07-08- 09-10.07.2015 tarihlerinde Temel Tıp Bilimleri ve Temel İslam Bilimleri alanlarında Alan Sınavı yapılarak bu kadrolara yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında bundan sonra yapılması düşünülen Alan Sınavlarına ilişkin olarak Üniversitelerden gelen öneriler çerçevesinde 2015 yılı Eylül ve Ekim aylarında “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Mühendislik, Mimarlık, İletişim, Felsefe, Psikoloji ve Hukuk” alanlarında Alan Sınavı yapılmasına karar verilmiştir.

Alan Sınavı yapılmayacak bilim alanlarında ÖYP Araştırma Görevlisi kadrolarına yerleştirmelerin ise Aralık ayı (2015) içerisinde yapılması planlanmaktadır. 


HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum