Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

30 Ocak 2015

30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

- Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Tıp Fakültesi,

- Sağlık Yüksekokulu’ nun

Çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 06 Şubat 2015 Cuma günü saat 13:30’ da Rektörlük’ te yapılacaktır.

Başvuran adaylara duyurulur.