Rektörümüzün 8. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Mesajı

16 Mart 14

2006 yılında Hitit Üniversitesi adını alarak kurulan Üniversitemiz, aslında 1976 yılında yükseköğretim hayatına başlayan ve bu anlamda da yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan köklü bir eğitim kurumudur. Eski olmanın verdiği tecrübe, genç olmanın sağladığı büyük enerji ve heyecan ile hareket eden Üniversitemiz, aradan geçen sürede, üniversitelerden beklenen en temel işlevleri yapmanın yanı sıra, topluma her anlamda katkı sağlayan, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmiş, her geçen gün adından daha fazla söz ettiren, yıldızı sürekli parlayan, tercih edilen bir üniversite haline gelmiştir.

Bulunduğu şehirle, bölgeyle bütünleşmiş, gerek verdiği eğitimle gerekse gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarla topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden ve ürettiği bilgiyi toplumla paylaşarak ülke gelişimine de büyük katma değer sağlayan Üniversitemizin 8. yılını kutlamanın büyük gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bir Dünya Üniversitesi” olma hedefiyle çıkılan yolda, geçen 8 yıllık süre zarfında, bugün itibariyle;

 • 7 Fakültemiz, 3 Enstitümüz, 2 Yüksekokulumuz ve 6 Meslek Yüksekokulumuzda, yaklaşık 1,000’i lisanüstü öğrencisi olmak üzere 12,500’e yakın öğrencimiz eğitim-öğretim faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir,
   
 • İstihdam odaklı, dünyada da rağbet gören pek çok yeni bölüm/program açılmış ve sayıları 160’a yaklaşmıştır,
   
 • Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen etkin tanıtım faaliyetleri ve oluşturulan farkındalıkla, Üniversitemiz bu yıl kontenjanlarını %100 dolduran ülkemizdeki 20 üniversiteden birisi olmuş, tercih edilen üniversiteler arasında yer almıştır,
   
 • Bu yıl ilk kez 3 kıtada 15 farklı ülkeden 63 yabancı uyruklu öğrencimiz aramıza katılmıştır,
   
 • 600’e yakın akademik, 400’e yakın idari personel ile, bünyemizde yer alan yardımcı elemanlarımızla birlikte personel sayımız yaklaşık 1,200’e ulaşmıştır,
   
 • 10’un üzerinde yabancı uyruklu öğretim elemanımız bulunmaktadır,
   
 • Tıp Fakültemizde 40’a yakın öğretim elemanı ile çalışmalar büyük bir hız kazanmıştır. Fakültemiz, Sağlık Bakanlığı ile yapılan ortak kullanım anlaşması ile Türkiye’de neredeyse örnek bir yapılanma gerçekleştirmiş olup, ortaya çıkan sinerji ile artık açık kalp ameliyatı, anjiyo, onkolojik operasyonlar ve şimdiye kadar ilimizde yapılmayan/yapılamayan pek çok cerrahi operasyon yapılabilir hale gelmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucunda, öğrencilerimizin izleyen yıl eğitimlerini Üniversitemizde almaları planlanmaktadır,
   
 • Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan 14 Yüksek Lisans ve 7 Doktora programında, 1,000’e yakın öğrenci ile lisansüstü çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir,
   
 • Çoğu yeni kurulmuş olan ve sayısı 9’a ulaşmış Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz ile konusunda uzman öğretim elemanlarımızca pek çok konuda daha detaylı araştırmalar yapılmaktadır,
   
 • Dünya ölçeğinde rekabet gücüne sahip, evrensel bir eğitim kurumu olabilmek için Erasmus, Mevlana ve Eğitim-Araştırma İkili İşbirliği Protokolleri kapsamında imzalanan uluslararası anlaşma sayısı 85’e yükselmiştir,
   
 • Farabi Değişim Programı kapsamında anlaşma yapılan üniversite sayısı 73’e yükselmiştir,
   
 • Eğitimimizin uluslararası düzeye ulaştırılması konsepti içinde, Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümlerimiz Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir,
   
 • Eğitim yapı ve süreçlerinin, Bologna süreci kapsamında yeniden düzenlenerek, İngilizce diploma eki vermeye yönelik çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir,
   
 • Yeni kurulan Uzaktan Eğitim Merkezimizin yoğun çalışmaları sonucunda, Türk Dili dersi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi uzaktan eğitim yöntemiyle verilmeye başlanmıştır,
   
 • Bilimsel üretkenlikte her geçen yıl önemli gelişmeler kaydeden Üniversitemizde, 2013 yılında uluslararası indeksli dergilerde yer alan yayın sayımız 84’e, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı da 0,4’ün üzerine çıkmıştır,
   
 • Kütüphanelerimizde abone olunan elektronik veri tabanı sayısı 43’e çıkarılarak, 26,000’e yakın elektronik dergiye 7/24 erişim sağlanmaktadır. Basılı ve elektronik kaynaklarımızın sayısı da 130,000’i aşmış bulunmaktadır,
   
 • Öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalar yapmak üzere 1 ay ve üzeri süreli yurtdışına gitmeleri için her türlü destek sağlanmış ve bunun sonucunda 60’ın üzerinde öğretim elemanımız bu fırsattan yararlanmıştır,
   
 • Bildiri/tebliğ sunmak kaydıyla 2013 yılında 238 öğretim elemanımıza yurtdışında bilimsel etkinliklere katılımları için ciddi miktarlarda destek verilmiştir,
   
 • 2013 yılında yeniden yapılandırdığımız BAP desteklerimizle, 7 farklı kategoride çok büyük miktarlarda proje destekleri verilmektedir,
   
 • Çok sayıda OKA, Ulusal Ajans, Bakanlık, Avrupa Birliği Projelerimiz hayata geçirilmiştir,
   
 • İnternet hızının arttırılması, Hitit-Wifi: Kablosuz kampüs projesi, web sayfalarının yenilenmesi, lisanslı yazılımların alımı, öğrenci bilgisayar laboratuvarlarının yenilenmesi, tüm dersliklere istenildiği kadar akıllı tahta ve projeksiyon cihazı, Hitit Bulut Sisteminin oluşturulması ile bilişim alt yapımız sürekli geliştirilmiştir,
   
 • Engelli Öğrenci Birimi, Proje Koordinasyon Birimi, Mezunlar Ofisi, Hukuk Müşavirliği ve Çorum Hitit Vakfı kurulmuştur,
   
 • HİTİTSEM’de farklı alanlarda çok sayıda kurs (İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, İngilizce, Arapça vb.) düzenlenmekte olup, ücretsiz proofreading hizmeti verilmektedir,
   
 • Çok sayıda ulusal/uluslararası etkinlik gerçekleştirilmekte olup, 2016 Üniversitelerarası Dünya Güreş Şampiyonası Üniversitemizde düzenlenecektir,
   
 • Radyo Hitit kısa süre önce yayın hayatına başlamıştır,
   
 • Üniversitemizin en önemli fiziki eksikliği olarak bilinen yerleşke sorunu çözüme kavuşturulmuştur. Bu kapsamda temeli yeni atılan hastanenin hemen karşısındaki yaklaşık 460 dönümden oluşan Güney Kampüsümüzde sadece sağlık bilimleri ile ilgili birimler yer alacak ve böylelikle hastane ile de ortak kullanım sonucu daha efektif ve ekonomik bir yapılanma gerçekleştirilecektir. Diğer yandan, mevcut eğitim birimlerimiz ile ileriye dönük açılması planlanan birimlerin yer alacağı Kuzey Kampüsümüzün yüzölçümü de yakın bir zamanda 1,200 dönüme ulaşacaktır. Tüm hukuki süreçleri tamamlanmış yaklaşık 600 dönümlük ilk kısımda master plan yapılmış ve bu ay içerisinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Kapalı Spor Salonu binaları ile Kampüs Ana Giriş Kapısı ve çevre duvarları ihalesine çıkılacaktır. Diğer birimlere ait binalar da bundan sonraki süreçte belirli bir sıra dahilinde yapılacaktır,
   
 • Bünyemizde açılmış olan Merkez Laboratuvarımız, bölgemizin değil, ülkemizin sayılı bilimsel üretkenliğe sahip, gerçek anlamda araştırmaların yapıldığı bir merkez olarak konuşlandırılmış olup, neredeyse tamamlanmak üzeredir,
   
 • 1976’dan beri ilk kez bir inşaatın yapıldığı merkez MYO kampüsümüzde, son derece modern binalar yapılmaya başlanmıştır. Mesleki ve teknik eğitimin önemli eksiklerinden birisi olan fiziki altyapı konusunda önemli adımlar atılmasına vesile olacak olan inşaatların ilk aşaması bu yıl, ikinci aşaması da izleyen yılın başında teslim edilecektir,
   
 • Fikirlerin projeye, projelerin ticarileşmesine dönüştürülmesindeki en önemli araçlardan birisi olan Teknokentimizin kuruluşu tamamlanmış ve faaliyetlerini sürdüreceği binanın ihalesi yapılmış olup, bu yılın sonuna teslim edilecektir,
   
 • Alaca Meslek Yüksekokulumuz Sinpaş GYO tarafından bu yıl içerisinde tamamlanacaktır,
   
 • Sungurlu MYO kampüsümüz, ilçedeki işadamları, STK’lar ve ilçe halkının da sağlayacağı desteklerle ihale aşamasına gelmiştir,
   
 • İskilip’li işadamları ile yapılan görüşmeler sonucunda, İskilip MYO’ya birlikte ek bina yapılması için çalışmalar başlatılmıştır,
   
 • Osmancık Ömer Derindere MYO’da, farklı spor dallarında çalışmalar yapılabilecek sahalar projelendirme aşamasındadır,
   
 • Yerleşke alanı konusunda başlangıçta merkez ve ilçelerde yaklaşık 203,000 m2’lik alana sahip olan Üniversitemiz, gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucu tapulu, tahsisli ve tahsis süreci devam eden yerleşke alanlarıyla birlikte bugün itibariyle 1,600 dönümün (1,600,000 m2) üzerine çıkmıştır.

Hızla gelişen bir üniversite olmanın verdiği heyecan ve coşku ile Çorum ile her yönden bütünleşmiş bir üniversite olarak yoluna devam etmekte olan Hitit Üniversitesi, “Marka Şehir, Dünya Üniversitesi” sloganıyla çıktığı bu yolda, ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşmaya başlamış olup, çıktığı bu uzun soluklu yolda başarı grafiğini sürekli olarak yükseltmeye devam edecektir. Bu başarının tesadüfen, kendiliğinden oluşmadığına inanıyoruz ve ortaya çıkan bu başarı tablosunda emeği bulunan, katkı veren başta akademik personelimize, idari personelimize, mezunlarımıza, öğrencilerimize, ilimizde ve her coğrafyada Üniversitemizi sahiplenerek bizlere maddi/manevi destek veren tüm gönüldaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.

Kuruluşunda emeği geçen ve tüm eğitim-ögretim hayatı boyunca desteklerini esirgemeyen başta Valilerimiz, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımız olmak üzere tüm Kamu Kurum ve Kuruluşu Temsilcilerine, Sanayicilerimize, Sanayi ve Ticaret Odamız ile diğer Oda ve Meslek Kuruluşu Temsilcilerimize, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Kıymetli Basınımıza, Değerli Hemşehrilerime ve tüm Çorum Dostlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Yakın bir gelecekte kış sonrası ağaçların hızla yeşerdiği ve bir önceki kış manzarasından eser bırakmayan baharın doğaya getirdiği şenliği yaşayacağımız bir üniversite olacağımıza, şu anda sağlanan birlikte çalışma kültürü ile adını aldığı evrenin, evrensel değerlerine sahip, paydasının bilim olduğu, her şeye ve her konuya sadece bilimin evrensel ışığında bakılabildiği bir üniversite olduğumuza tüm kalbimle inanıyorum. Eğer bu ivme devam edecek olursa, Hitit Üniversitesi yakın bir zamanda büyük atılımlar yaparak gerçek bir dünya üniversitesi olacaktır. Yeter ki problemin değil çözümün bir parçası olarak, hep birlikte el ele vererek, bu üniversite için daha ne(ler) yapılabilir, ne olursa daha iyi olur sorusunu soralım... Rektör olarak, yapılan her çalışma ile ilgili her türlü görüşe her zaman açık olduğumu, her konuda değerli görüşlerinizi sabah 8:00’den gece 23:00’e kadar çalıştığımız mesaimizde dinlemekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Hep birlikte el ele gerçekleştirdiğimiz bu başarılı çalışmaların daha da artarak devam edeceğine olan peşin ve kesin inancımla, Üniversitemizin “8. Kuruluş Yıldönümü”nü tüm içtenliğimle kutluyorum.

 

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN

                                                                                                                              Rektör               

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum