Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi Senatomuzda Kabul Edildi

30 Aralık 13

Üniversitemizde tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanlarımızın bildiri/tebliğ sunmak üzere katılacağı uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinliklere (kongre, konferans, çalıştay, platform vb.) katılımlarına ilişkin esasların düzenlendiği “Hitit Üniversitesi Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi” revize edilerek Üniversitemizin 24 Aralık 2013 tarih ve 16 Nolu  Senato Toplantısında 2013/04 nolu kararı ile kabul edilmiştir.

-Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

- Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Verilecek Azami Destek Miktarlarılarına (2014) ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum