2013 Yılı Aralık Dönemi BAP Başvuruları Başlamıştır

02 Aralık 13

       Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projelerinin 2013 yılı dördüncü başvuru dönemi, 19002- Hızlı Destek Projesi ve 19004-Lisansüstü Tez Projeleri için başlamış olup, başvurular 02 Aralık 2013 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasındadır. Proje başvuruları “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” kapsamında yapılacaktır. Ayrıca önerilen projenin BAP Otomasyonuna da kaydedilmesi gerekmektedir.

         Aralık döneminde desteklenecek olan proje türlerinin özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

        19002-Hızlı Destek Projesi: Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış öğretim elemanları tarafından yürütülen ve başka kurum, kuruluşlar ya da tüzel kişilerce desteklenen ancak bütçe yetersizliği nedeniyle tamamlanamamış projeler ya da kısa sürede tamamlanıp sonuçlandırılacak olan ve süresi 1 (bir) yılı geçmeyen projelerdir. Bu proje için destekleme üst limiti 10.000 (KDV Dahil)  TL’dir.

   19004-Lisansüstü Tez Projesi Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri danışmanlığında yürütülen ve Hitit Üniversitesine kayıtlı Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik öğrencilerinin lisansüstü tez çalışmalarını desteklemek üzere tez danışmanının proje yöneticisi olduğu projelerdir. Yüksek Lisans öğrencisi için ilk dönem ders yükünü başarıyla tamamlamış ve tez konusunun belirlenmiş olması, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik öğrencisi için ise tez aşamasına geçmiş olması koşulu aranır. Bu proje için destekleme üst limiti Yüksek Lisans için 10.000 (KDV Dahil) TL; Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık için 15.000 (KDV Dahil) TL’dir.

       Bir proje yöneticisi, proje çalışmaları süreci içerisinde 3 (üç) Lisansüstü Tez Projesi ve 2 (iki) diğer proje türlerinden olmak üzere en fazla 5 (beş) proje desteğinden yararlanabilir. Araştırmacı olarak yer alınacak projeler için sayı sınırlaması yoktur.

     Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

     İlgili Yönerge Ek’lerine ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum