2013 Yılı Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Görevi Bilgilerinin Toplanması

11 Aralık 13

01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında doçentlik sınavlarında Jüri Üyesi olarak görev yapanlar ile 2012 yılında doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görev yapmış ancak çeşitli nedenlerle YÖKSİS üzerinden ilgili Bilgi Formunu süresi içerisinde dolduramamış öğretim üyelerine yapılacak ödemeye esas teşkil edecek bilgilerin toplanması işlemleri YÖKSİS (https://yoksis.yok.gov.tr/) üzerinden yapılacak olup, jüri üyesi olarak görev yapan öğretim üyeleri gerekli bilgi girişini YÖKSİS’de Genel İşlemler menüsü altında bulunan Jüri Üyeliği Görev Bilgisi modülü üzerinden yapıp, Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Görev Bilgi Formunu düzenleyerek yazdırıp imzalayarak, çalıştığı üniversitenin yetkilisine onaylatarak 31 Aralık 2013 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.
 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum