Hitit Üniversitesi Misyon ve Vizyonu Güncellendi

28 Şubat 12

16.02.2012 tarihli Üniversitemiz 02 Nolu Senato Toplantısı 2012/20 nolu kararı ile Üniversitemiz Misyon ve Vizyonu güncellendi.

 

Misyon

Bilimin ışığında, uluslararası standartlarda ve çağın gereklerine uygun bilgi  üreten,  nitelikli eğitim ve öğretim yapan ,araştırma geliştirmede uluslararası kalite standartlarını  yakalamış, katılımcı, paylaşımcı, özgün, estetik değerlere sahip, donanımlı  bireyler  yetiştiren  ve  bulunduğu yöreye , topluma  her  anlamda  katkı sağlayan, evrensel  değerlere  sahip ve etik duyarlığı olan, şehirle bütünleşmiş, çağdaş ve lider bir üniversite olmak.

 

Vizyon

İsmini Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Hitit Uygarlığından alan Üniversitemizi,  demokratik şeffaf, özgürlükçü, ehliyet  ve liyakata  dayalı bir yönetim anlayışıyla ülkemiz ve  dünya üniversiteleri arasında daha saygın bir yere getirmek; üretken girişimci, öncü, alanında söz sahibi mezunlar yetiştirerek, bölgemize, ülkemize ve insanlığa büyük katkılar sağlayan, tercih edilebilirliği ve bilimsel kalitesi sürekli  artan bir üniversite olmak.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum