Yayın Komisyonu


  • Prof. Dr. Nurcan BAYKAM (Başkan)        Rektör Yardımcısı
  • Prof. Dr. Meral GÜLHAN (Üye)                Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. Taha Bahadır SARAÇ (Üye)       İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yrd.


(Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 02.08.2018  tarih ve 24 sayılı toplantısında oluşturulmuştur)


Hitit Üniversitesi Yayın Yönergesi (tıklayınız)

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum