HİTÜ'de Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

29 Mayıs 20

Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bulunduğu bölgeye en üst düzeyde katma değer sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz bünyesinde kene kaynaklı hastalıklarla ilgili uygulama ve araştırma faaliyetleri yürütmek üzere araştırma merkezi kuruldu. Böylece Üniversitemizdeki uygulama ve araştırma merkezi sayısı 21’e ulaştı.

Türkiye’de her yıl binlerce insan kene tutması ve buna bağlı hastalıklardan etkileniyor. Ülkemizdeki kene faunası ise 47 tür içermekte ve bunların 31’i insanlar üzerinde konaklayabiliyor. Dolayısıyla kene kaynaklı hastalıkların, hayvan ve insan sağlığı açısından önemi giderek artıyor.

Uygulama ve araştırma merkezimizde keneler başta olmak üzere eklem bacaklı vektörler ve naklettikleri hastalıkların neden olduğu sorunların insan ve hayvan sağlığı bakımından önemini, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yönlerini tüm ayrıntılarıyla ortaya koymak ve bu sorunların çözümünde en uygun yöntemleri belirlemek amacıyla araştırmalar yapılması planlanıyor.

Üniversite bünyesinde, kene enfekstasyonları ve kene kaynaklı hastalıklar konusunda gerçekleştirilen her türlü aktiviteye destek verecek olan araştırma merkezinin, üniversite içinde gerekli koordinasyonu sağlamak, yeni teknolojileri izlemek, bunları Türkiye’ye nakletmek ve uygulamaya sokmak için çalışmak, ayrıca çalışma alanında ihtiyaç duyulan laboratuvarları kurmak, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatmak ve bunların işlevselliğini sağlamak gibi faaliyetlerde de bulunacak.

Tek Tıp-Tek Sağlık Modeli Esas Alınacak

Tek Tıp-Tek Sağlık olgusunun en önemli uğraş alanını hayvanlardan insanlara bulaşan ve halk sağlığını yakından ilgilendiren hastalıklarla savaş oluşturduğu düşüncesiyle, Merkez’in faaliyetleri, tıp, biyoloji, veterinerlik gibi hayvan ve insan sağlığıyla ilgili bütün bölüm ve programlardaki akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri kapsayacak.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi başta olmak üzere kene ve kene kaynaklı hastalıkların endemik olduğu bir bölgede yer alan Çorum için de önemli katkılar sunması beklenen uygulama ve araştırma merkezi, gerek tanı gerekse tedavi alanında oldukça yetkin bir kadroyla, halk sağlığı, veterinerlik, biyoloji, sağlık gibi konularda çalışan lisans, yüksek lisans, doktora mezunlarımıza çeşitli açılardan mesleğe hazırlanmaları için katkı sunma amacını taşıyor.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum