Açılan 3 Yeni Lisansüstü Programla Lisansüstü Program Sayımız 45’e Ulaştı

04 Mart 19

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Maliye” Tezli Yüksek Lisans Programı ile Tezsiz Normal Öğretim ve Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programlarının açılmasına ilişkin YÖK’e yaptığımız teklif, 13.02.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek uygun görülmüştür.

“Maliye” Tezli Yüksek Lisans Programının ana hedefi, maliye alanındaki teorik ve pratik bilgiler kapsamında uzman yetiştirmenin yanı sıra global trendlerin temel alındığı bir ekol ortaya çıkarmaktır. Küresel finansal krizlerle birlikte yeniden önem kazanan devletin piyasalardaki rolü, maliye alanına farklı bir perspektifle yaklaşılmasını gerekli kılmıştır. Bu kapsamda Maliye Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, güncel gelişmelerin yakından izlenmesi ve yeni paradigmanın öğrencilere farklı açılardan tanıtılmasına yardımcı olmaktır. Bu minvalde gerek özel gerekse kamu sektöründeki beşeri sermayeye nitelikli katkıda bulunacak bir öğrenci profili yaratılması amaçlanmaktadır. 

Maliye Tezli Yüksek Lisans Programının ana çalışma koşulları mevcut programlar çerçevesinde; kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren profesyonellere, reel sektörde çalışanlara ve maliye alanında akademik kariyer yapmak isteyenlere yönelik olarak tasarlanmıştır. Programın kazandırmayı hedeflediği yetkinliklerin başında kamu ekonomisini, yani kamunun gelir, harcama ve borçlanma faaliyetlerini teorik, pratik ve hukuki boyutlarıyla değerlendirebilmek gelmektedir. 

Programdan mezun olacak öğrenciler ekonominin tüm sektörlerinde, ayrıca kamu kuruluşlarında müfettişlik ve uzmanlık gibi meslekleri de kapsayan geniş bir sahada istihdam imkânı bulabileceklerdir. 

Program, zorunlu ve seçmeli derslerde başlayan sınıf içi öğrenmeyi, eğitsel projeleri, sektörde alanında uzman misafir konuşmacılarla düzenlenen toplantıları bir bütün halinde ve senkronize şekilde arz eden bir öğrenme süreci olarak ele almakta ve teori ile uygulama arasındaki köprünün sağlam biçimde kurulmasını amaçlamaktadır.

Çevre illerdeki üniversitelerde Maliye Tezli Yüksek Lisans Programının bulunmaması sebebiyle, açılması önerilen bu programın kamu, özel sektör ve akademik açıdan ortaya çıkan talebe karşılık vereceği düşünülmektedir. 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı ile Tezsiz Normal Öğretim ve Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programlarının açılması ile 2011 yılında 11 olan lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) program sayımız %309’luk bir artışla 45’e yükselmiştir. Yeni açılan programlarımıza bu yıl ilk öğrenci alımı için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü                                            
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum