YÖKAK Başkanı, Dış Değerlendirmelerini Tamamlayan 22 Üniversite Rektörü ile Bir Araya Geldi

03 Mart 19
YÖKAK Başkanı, Dış Değerlendirmelerini Tamamlayan 22 Üniversite Rektörü ile Bir Araya Geldi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, aralarında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın da yer aldığı dış değerlendirmeleri tamamlanan 22 üniversitenin rektörleri ile bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım’ın da hazır bulunduğu toplantıda, değerlendirmeleri yapılan üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerine ilişkin nicel ve nitel veriler aktarıldı. 

Bilindiği üzere 2020 yılına kadar süre olmasına karşın, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, 2018 yılı sonunda YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı üyeleri tarafından Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim süreçleri değerlendirilmiş ve Üniversitemiz bu süreci başarı ile tamamlamıştır. 

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın başkanlığında ülkemizde şu ana kadar bu süreci tamamlayan toplam 22 üniversitenin rektörünün katıldığı toplantıda, Kurumsal Dış Değerlendirme Programının söz konusu üniversitelere katkıları, program hakkındaki geri bildirimler ve değerlendirme sonucu elde edilen bilgiler görüşülmüştür.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerine ilişkin esasların düzenlendiği Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 23 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından oluşturulan Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretimde nitelik ve kalite odaklı çalışmalara yoğunlaşarak, çalışmaların artık bu bakış açısıyla gerçekleştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bizler Hitit Üniversitesi olarak akreditasyon süreçlerini, Kalite Güvence Sistemlerini her zaman önemsedik. Bu süreci 2020 yılından önce geçirme konusunda hiç bir zorunluluk yokken, biz bu konulara yıllar öncesinde önemle eğildik. Yaptığımız hemen tüm çalışmaların odağına bir şekilde kaliteyi, ulusal ve uluslararası standartları koymaya çalıştık. Tüm bu gayretlerin sonucunda Üniversitemiz sadece nicel olarak çok yol kat etmekle kalmayıp, nitelik olarak da büyük mesafeler almıştır. Bunun somut neticeleri olarak Üniversitemiz 2011 yılında MÜDEK’e başvurarak akreditasyon sürecini başlatmış olup, bugün itibariyle Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK), Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Belgelendirmesi (MÜDEK), Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardı Belgelendirmesi (TS EN ISO/IEC 17024), Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyon Standardı Belgelendirmesi (TS EN ISO/IEC 17025:2012 - Kemik İçi Dış İmplantlar için Dinamik Yükleme Deneyi-), Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi (ISO 19001:2015) gibi kalite/akreditasyon belgelerini aldık. Son olarak da YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecini başarıyla tamamladık. YÖKAK sürecinin akademik ve idari personelimiz tarafından çok iyi bir şekilde benimsendiğini, hemen herkesin gönüllü olarak bu süreçte yer aldığını ve destek verdiğini gördük. Bundan sonra YÖKAK ve diğer akreditasyon süreçlerinden aldığımız ivme ve güçle ISO 2701 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ve Mühendislik dışındaki diğer fakültelerde de MÜDEK benzeri kalite güvence sistemleri için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. YÖKAK sürecinde aldığımız geri dönüşlerde özellikle yapılan bir takım olumlu faaliyetlerin özellikle dokümantasyonu konusunda bazı eksikliklerimiz olmakla beraber, pek çok başarıyı da gerçekleştirdiğimizi gördük. Bunun bağımsız değerlendiriciler tarafından teyid edilmesi bizim için mutluluk verici bir durumdur. Geldiğimiz bu aşamadan Üniversitem adına büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum