YÖK’ün Üniversitelere Vereceği Yıllık Karnenin Kriterleri Netleşti

27 Mart 19

Bilindiği üzere YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç bir süre önce yapmış olduğu açıklamada artık üniversitelerde her bakımdan niteliğe önem verileceğini ve üniversitelere başarı kriterlerinin geleceğini belirtmiş; ardından çok geçmeden üniversitelere gönderilen yazıda, bu kapsamda 5 ana başlık altında 45 kriterden oluşan verilerin hazırlanan elektronik sisteme girilmesi istenmiştir. Açıklamaya göre bundan böyle her yılsonunda üniversitelerin ayrı ayrı karneleri açıklanacaktır. 

Üniversitelerin her yıl çeşitli açılardan değerlendirilerek sonuçlarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğine vurgu yapan YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Saraç, "Bu yıldan başlayarak üniversitelerin başarı karnesini her yıl yayımlama kararı aldık. Üniversitelerimiz çeşitlendi, farklılaştı, sayıları arttı, rekabet gerekiyor. Rekabetin sonucunda başarının gözlemlenmesi, ölçülmesi ve bunun da topluma objektif ve nesnel bir şekilde açıklanması gerekiyor. Üniversitelerin değerlendirilmesi 5 ana başlıkta olacak. Bu göstergelere ait 2018 yılı verileri ile üniversitelerimiz ölçülecek ve değerlendirilecek. Her bir üniversitenin geçen bir yıl içindeki performansının değerlendirilmesi her yılın başında açıklanacak" dedi. YÖK tarafından açıklanan 5 ana başlık ve detayları;

  1. Eğitim ve Öğretim: Bu başlık altında üniversitenin mezun doktora öğrenci sayısı, KPSS ve ALES sınavlarında üniversitenin ilk %10’a giren ilk beş programı, uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı, öğrencilerin yaptığı proje sayısı, teknokent projelerine katılan öğrenci sayısı, bölüm ve programlardaki doluluk oranı, erişilebilen ders bilgi paketi oranı, mezun takip sistemi içerisindeki mezunların oranı, öğrencilerin farklı programlardan alabildikleri ders oranı, akademik huzuru bozmaya yönelik, personel ve öğrencilere ait disiplin soruşturması sayısı, akredite lisans programı sayısı, kütüphanede öğrenci başına düşen kitap sayısı,
  2. Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın: Öğretim elemanı başına düşen ulusal ve endeksli yayın sayısı, üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı, başvurulan ve sonuçlandırılan patent, faydalı model veya tasarım sayısı, en yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı, YÖK, TÜBA ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı, YÖK 100/2000 projesi kapsamındaki öğrenci sayısı, YÖK-YUDAB bursiyeri sayısı, TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu ve destek programı sayısı, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı, üniversitenin dünya, bölgesel veya ulusal akademik başarı sırası,
  3. Uluslararasılaşma: Üniversitedeki yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı, Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı, uluslararası değişim programlarından faydalanan öğretim elemanı ve öğrenci sayısı, öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı,
  4. Bütçe ve Finansman: Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kâr ya da zararının toplam ciroya oranı, Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı, endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı ve toplam bütçesi, üniversiteye kazandırılan bağış miktarı, öğrenci başına yapılan harcama miktarı, yayın alımının bütçeye oranı, üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı,
  5. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk: Sosyal sorumluluk projesi sayısı, Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı, Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı, diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı, dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet sayısı, sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında varsa alınan ödüller veya yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması

gibi 45 alt kriterden oluşmaktadır. 

Üniversitelere karne verilirken dikkate alınan yukarıdaki 5 ana kriter ve altında yer alan alt göstergelere bakıldığında, YÖK’ün büyük ölçüde niteliği ve kaliteyi ön planda tuttuğu; fiziki mekanların ve toplam öğrenci sayısının dikkate alınmadığı görülmektedir.  

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “YÖK’ün almış olduğu bu karar, tüm üniversiteler ve tabi ki Üniversitemiz için çok önemli bir gelişmedir. 2011 yılından beri yapmış olduğumuz kalite odaklı çalışmalarımızın pek çoğunun gelinen aşamada YÖK tarafından bir anlamda bundan böyle tüm üniversitelerden istenecek olması ve üniversitelerin buna göre derecelendirilecek olması, Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarının gerçekleşmesine yönelik önemli bir adımdır. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın karne konusuna ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamasındaki ‘Böylelikle üniversitelerin endüstri ile birlikte yürüttüğü projeler, öğrenci ve akademisyenlerin sosyal ve endüstriyel hayattaki sorunları çözmeye ilişkin geliştirdikleri projeler, yeni mali kaynaklar oluşturma, engellilerin hayatını kolaylaştırma, sosyal sorumluluk ve daha yeşil, sürdürülebilir bir çevreye yönelik yapılan projeler de artık üniversitelerimizin nitel gelişimlerinin bir göstergesi olacak.’ şeklindeki beyanatı, üniversitelerin esasında hangi konulara odaklanması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ülkemizin parlak geleceği ve halkımızın refahı için bizler üniversite olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak durumundayız. Yapılması gerekenler bellidir. Üniversiteler bu kriterlere göre kendi durumlarını ortaya koyabilecek ve yol haritalarını belirleyebilecektir. Artık uzun soluklu zor süreçleri içeren çabalarla elde edilen akredite programlar daha da önemli hale gelmiştir. 2011 yılında başlatmış olduğumuz akredite bölüm/program çalışmalarımızla Mühendislik Fakültemizde gerçekleştirdiğimiz akredite programlarımızın sayısını daha da arttırmak ve hatta diğer birimlerimizin de akreditasyonu gerçekleştirmek için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Nitel anlamda büyümeye ve akreditasyona odaklı “Yeni YÖK”ün “karne” kriterlerinin önemli bir kısmının, kısa bir süre önce kutladığımız Üniversitemizin 13. kuruluş yıldönümü mesajı vesilesiyle web sayfamızda bir kısmını paylaştığımız kalite odaklı çalışmalarımızla örtüşüyor olması, Üniversitemiz açısından elbette ki memnuniyet vericidir. Üniversitemizin yakalamış olduğu yükseliş ivmesinin bundan sonra da artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi. 

Hitit Üniversitesi RektörlüğüT.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum