Türk Cerrahi Derneği Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu Üyelerinden Rektörümüze Ziyaret

25 Mart 19
Türk Cerrahi Derneği Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu Üyelerinden Rektörümüze Ziyaret

Tıp Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalının Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kuruluna akreditasyon için başvurması üzerine Üniversitemize gelen Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faik Özçelik, 2. Başkan Prof. Dr. Neşet Köksal ve Eşyetkilendirme Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Zafer Ergül, Genel Cerrahi Anabilim Dalında yaptıkları değerlendirmenin ardından Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Yapılan ziyarette Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Betül Bozkurt ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Settar Bostanoğlu da hazır bulundu. 

Tıp Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında yaptıkları değerlendirmeden çok memnun kaldıklarını ifade eden Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faik Özçelik, Tıp Fakültemizin genç olmasına rağmen Genel Cerrahi Anabilim Dalının eğitim yeterliliğinden etkilendiklerini belirtti. 

Hitit Üniversitesi olarak akreditasyon konusuna çok önem verdiklerini ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan da yapılan işlerin ölçülebilir olması ile kalite belgelendirilmesinin sürdürülebilir kalitenin bir gereği olduğunu belirterek Üniversitemizde yapılan hemen tüm çalışmaların odağına kalite ile ulusal ve uluslararası standartların koyulmaya çalışıldığını vurguladı. Tüm bu gayretlerin sonucunda Üniversitemiz sadece nicel olarak çok yol kat etmekle kalmayıp, nitel olarak da büyük mesafeler aldığını sözlerine ekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, nazik ziyaretlerinden dolayı Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faik Özçelik ve beraberindekilere teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum