Bağımsız Kuruluşlarca Yapılan Sıralamalarda Üniversitemizin Yükselişi Devam Ediyor

01 Ekim 2018

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık uluslararası öğrenciler kadar ulusal öğrencileri (hatta en iyilerini) çekebilmek, üniversiteler için ayrı bir önem kazanmış durumdadır. Bu nedenle üniversite yöneticileri, uluslararası sıralamalardaki konumlarının yanı sıra, kurumlarının aynı ülkedeki diğer üniversitelerden daha başarılı olduğunu dile getirirken, referans olarak ulusal üniversite sıralamalarını kullanmaktadırlar. Bu sıralamalar bizlere, üniversitelerin akademik gücü ve eğitim-öğretim seviyeleri gibi pek çok husus hakkında önemli ipuçları vermektedir.

Bağımsız Bir Değerlendirme Kuruluşu: URAP

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde 2009 yılından beri Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapma amacıyla faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance), yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmeyi ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmayı hedeflemektedir. Böylece üniversitelerin akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen göstergelere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine imkân tanınmaktadır. 

URAP, Türkiye sıralamasında Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayımladığı verileri kullanmaktadır. URAP değerlendirmeyi yaparken Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı, Atıf Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen  Atıf Sayısı, Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Yıllık Doktora Mezun Sayısı, Doktora Öğrenci Oranı ve Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı olmak üzere 9 kriteri belirli oran ağırlığında dikkate almaktadır.

2018 URAP Türkiye Sıralamasında HİTÜ 

URAP, 2018 yılı için üniversitelerin akademik performanslarına göre sıralamalarını kamuoyu ile paylaştı. Sonuçlara göre 2018 yılında içlerinde köklü üniversitelerimizin de olduğu çoğu üniversitenin sıralaması önceki yıla/yıllara göre düşüş gösterdi. Yukarıda adı geçen 9 kriter üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde Üniversitemiz, Tüm Üniversiteler Genel Puan Tablosu’ndan 420 puanla geçen yıla göre 4 basamak birden yükselerek, 157 üniversite içerisinde 67’nci sıraya yükselmiştir. Geçen yıl Üniversitemiz 410 Puanla 71’inci sırada yer almıştı.

Yıllara göre URAP sıralamalarına bakıldığında, Üniversitemizin gerek kendisi ile birlikte kurulan üniversiteler gerekse tüm üniversiteler içerisindeki yıllara göre yükseliş grafiğinin sürekli hızlı bir yükselişte olduğu görülmektedir. Bu durum, Üniversitemizin yakaladığı yükseliş ivmesinin tesadüfi değil, tamamen köklü yapısal çalışmaların bir sonucu olduğunu ortaya koymaktadır. Zira geçen yıllara bakıldığında, sözgelimi 2011 yılında Üniversitemiz kendisi ile birlikte kurulan 15 üniversite arasında 15’incilikle son sırada bulunurken, şu anda 11 basamak atlayarak 4’üncü sıraya yerleşmiştir. Yine 2011 yılında Üniversitemiz tüm üniversiteler (125 üniversite) içerisinde 154 puanla 113’üncü sırada yer alabiliyorken, bugün 157 üniversite içerisinde sırasını 46 basamak arttırarak 67’nci sıraya yükseltmiş; puanını da 266 puanlık artışla 420 puana yükseltmiştir.


Diğer taraftan Üniversitemiz 2011 yılında Devlet Üniversiteleri içerisinde 150-199 gibi oldukça düşük bir puan aralığında, alt kısımlarda 96 üniversite içerisinde ancak 88’inci sırada yer alabilmişken, bugün aynı kategoride puanını 400-449 puan aralığına yükseltmiş; sırasını da 108 üniversite içerisinde 55’e çıkarmıştır. 

2018 Yılı Tüm Üniversitelerin Genel Puan Tablosundan Bir Kesit

2011 Yılı Tüm Üniversitelerin Genel Puan Tablosundan Bir Kesit

2018 Yılı Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasından Bir Kesit

2011 Yılı Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasından Bir Kesit

Yukarıda kesitler halinde 2011 ve 2018 yıllarına ait verilen birkaç tablodan da görüleceği üzere, Üniversitemiz sıralamalarda hem geçen yıla hem de 2011 yılına göre çok büyük bir ivme kaydederek pek çok köklü üniversiteyi sıralamalarda gerilerde bırakarak üst sıralara yükselmeyi başarmıştır.

Prof. Dr. Alkan: “URAP’ın 2018 Raporu, Üniversitemizin Ulaştığı Seviyenin Tescilidir”
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Göreve geldiğimiz günden itibaren bir taraftan hızlı bir şekilde Üniversitemizin fiziki şartlarını iyileştirirken, diğer taraftan da akademik faaliyetlerdeki niteliğe yoğunlaştık. Kalite, bizim olmazsa olmazımızdı. Gelinen noktada kampüs sorununu tamamen çözmek suretiyle Üniversite ve Çorum kamuoyunda geçmişte adeta kronikleşen bu sorunu artık gündem dışı bıraktık. Laboratuvarlarımızı en son teknolojik cihazlarla donattık. Kütüphanemizdeki kaynak sayısını ve akademik personelimiz için olmazsa olmaz olan akademik veri tabanı sayısını arttırdık. Tüm bunların yanında, nitelikli akademik personeli Üniversitemizde istihdam etmek için de ayrıca büyük bir gayret sarf ettik. Öğretim elemanı sayısını arttırırken kaliteden ödün vermedik. Eğitim-öğretim ise zaten gündemimizden hiç düşmedi. Alanlarında yetkin öğretim elemanlarının öğrencilerimize çağın gerektirdiği en son bilgileri aktarmalarını temin için tüm gücümüzle çalıştık. Allah’a şükürler olsun ki, akademik ve idari personelimizin gayreti ile bugün Üniversitemizi buralara getirdik. URAP’ın 2018 raporu, Üniversitemizin ulaştığı seviyenin bağımsız bir derecelendirme kuruluşu tarafından tescilidir. Bundan son derece mutluyum. Üniversitemizin buralara gelmesine katkı sağlayan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü