Akademik Başarımız Artmaya Devam Ediyor

25 Eylül 17

Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirmek amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından, Türkiye’deki Üniversitelerin 2017 yılı sıralama sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlara göre “Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması”nda geçtiğimiz seneye göre 6 basamaklık artışla 71. sıraya yükselen Üniversitemiz, tıp eğitim-öğretimine Çorum’da henüz bu yıl başlamasına rağmen 74 üniversitenin bulunduğu “Tıp Fakültesi Olan Üniversiteler Genel Sıralaması”nda 55. sırada yer almaktadır.


2009 Yılından bu yana URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen bu sıralamalarda Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayınladığı veriler kullanılmakta olup aşağıda yer alan 9 farklı kriter esas alnmaktadır:

  • Makale Sayısı,
  • Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı,
  • Atıf Sayısı,
  • Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı,
  • Toplam Bilimsel Doküman Sayısı,
  • Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı,
  • Doktora Öğrenci Sayısı,
  • Doktora Öğrenci Oranı,
  • Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

2000 Yılında sonra kurulan üniversitelerin de kendi içinde ayrı sıralandığı URAP sıralamalarında Üniversitemiz, 2011 yılında 41. sıradayken 27 basamaklık artışla 77 üniversite arasında 14. sıraya yükselmiştir. Yalnızca devlet üniversiteleri arasında yapılan sıralamada ise 2011 yılında 88. sırada yer alan Üniversitemiz, 102 devlet üniversitesi arasında 59. sırada bulunmaktadır. 

URAP Araştırma Laboratuvarı’nın geliştirdiği bu sıralama sistemi, üniversitelerimizin kendi konumları hakkında bilgi sahibi olmalarına, varsa eksiklerini görmelerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Bu sistemde amaç, üniversitelerimizin belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaktır. 

Henüz 11 yaşında olan genç Hitit Üniversitesi, değerli akademisyenlerimizin gayretleriyle sürekli büyümekte ve başarılı çalışmalarına devam etmektedir. Bunun sonucu olarak Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası ölçekli araştırmalarda ve üniversite başarılarını ölçen sıralamalarda yükselmeye devam etmektedir. Bu süreç içerisinde sadece nicel büyümeye değil, kalite konusunu dikkate alarak nitel büyümeye de önem veren Hitit Üniversitesi’nin her geçen gün artan başarısı, hiç şüphesiz bireysel olmayıp tüm akademisyenlerimizin, idari personelimizin ve paydaşlarımızın birlikte çalışmalarının sonucudur. Bu nedenle başarı grafiğimizin yükselmesine katkı sağlayan tüm personelimizi tebrik ediyor ve bu yöndeki çalışmalarının devamını diliyoruz. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum