Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi Tanıtım Toplantısı ve 3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Yapıldı

26 Ekim 14
Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi Tanıtım Toplantısı ve 3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Yapıldı

Ülkemizde üretilen bilimsel yayınlar ile araştırma verilerinin, kurumsal dijital arşivler aracılığı ile erişime açılması ve bunun için gerekli politika, strateji, mevzuat ve açık erişim alt yapısını tartışmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ev sahipliğinde Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi Tanıtım Toplantısı ve 3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi. Başbakan Sayın Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlayan çalıştaya, YÖK Başkanı Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya, YÖK Denetleme Kurulu Üyeleri, Üniversite Rektörleri, Üniversite Kütüphaneleri Yöneticileri ile yurtiçi  ve yurt dışından çok sayıda araştırmacı katıldı. Üniversitemiz Rektörü  Prof.Dr Reha Metin Alkan’ın da katıldığı etkinlikte, açık erişim konusu farklı bakış açıları ile ele alınarak, bu konudaki sorunlar ve yeni gelişmeler tartışıldı. Etkinlikte YÖK Başkanı Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya yaptığı açılış konuşmasında Yükseköğretim sisteminin geldiği son durumu, istatistiki bilgiler ışığında açıkladıktan sonra, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi ve Ulusal Açık Erişim çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Etkinlikte, açık erişim konusu farklı boyutlarıyla ele alınarak, üniversitelerde üretilen bilimsel yayınlar ile araştırma verilerinin kurumsal dijital arşivler aracılığı ile erişime açılması ve bunun için gerekli politika, strateji, mevzuat ve açık erişim alt yapılarının oluşturulması hususları tartışıldı. 

Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi tamamlandığında, uluslararası standartlara uygun olarak üniversiteler tarafından oluşturulan ve bilimsel çıktıları barındıran açık arşivlerin Yükseköğretim Kurulu bünyesinde toparlanacak olup, kurulacak bir tarama sistemi üzerinden bütün bu çıktılar toplu taraması ve dünyayla paylaşımı sağlanmış olacaktır. Proje sayesinde gerek üniversitelerimiz gerekse bilim insanlarımızın uluslararası tanınırlığının artacağı, dolayısıyla ülkemiz yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasına çok önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

Bu proje kapsamında Üniversitemizde de açık erişim ile ilgili yapılması gereken çalışmalar  tamamlanarak veri girişlerine hazır hale getirilmiştir.

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum