2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi

23 Ekim 14
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi

Üniversitemizin 2014-2015 akademik yılı açılış töreni; Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Valimiz Ahmet Kara, Çorum Milletvekilimiz Salim Uslu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarımız Prof. Dr. Lütfi Akça, Çorum Belediye Başkanımız Muzaffer Külcü, Garnizon Komutanımız J.Albay Ahmet Çelik, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Orman Genel Müdürümüz İsmail Üzmez, ilimizin bürokratları ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve temsilcileri, sanayici ve iş adamları, basın temsilcileri, Üniversitemiz akademisyenleri, idari personeli ve öğrencilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenimiz, müzik dinletisi ve sonrasında Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın açılış konuşması ile devam etti.  Çorum Milletvekilimiz Salim Uslu’nun ve Valimiz Ahmet Kara’nın selamlama konuşmaları sonrasında Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun verdiği açılış dersi ile devam eden törenimiz, Üniversitemiz eğitim birimlerine en yüksek puanla yerleşen öğrencilerimize belge ve ödül takdimi ile sonlandı.

Tüm katılımcıları selamlayarak Üniversitemizin 2014-2015 akademik yılı açılış konuşmasını yapan  Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemizin 1976 yılında Türkiye’deki ilk 13 Meslek Yüksekokulu ile yükseköğretim hayatına başladığını ve 2006 yılı itibari ile de Hitit Üniversitesi ismi ile eğitim faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

7 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulu bulunan Üniversitemizin 74 önlisans, 65 lisans ve 22 de lisans üstü olmak üzere çok sayıda programa sahip olduğunu dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizin meydana getirdiği farkındalık ve yaşanan olumlu gelişmeler ile her geçen gün fark edildiğini ve tercih edilirliğini artığına dikkat çekerek Üniversitemizin lisans doluluk oranının %99’a ulaştığını açıkladı.

Dünyanın pek çok ülkesi ile Üniversitemizin ikili işbirliği protokolleri, Erasmus anlaşması ve çağın projesi olan tüm Dünyayı kapsayan Mevlana anlaşması imzaladığını ve bu anlaşmalar beraberinde Üniversitemizin yabancı uyruklu öğrenci alımı konusunda da önemli bir mesafe kat ettiğini açıklayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 3 kıtadan pek çok ülkeden yabancı uyruklu öğrencilerimizin Üniversitemizde öğrenim görmekte olduğunu belirterek bu yıl itibari ile yaklaşık 300 yabancı uyruklu öğrencimizin Üniversitemizde öğrenim göreceğini ifade etti.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 15 Yüksek Lisans Programı, 7 Doktora Programı bulunduğunu ve 2010 yılında 139 olan lisans üstü öğrenci sayımızın bugün itibari ile yaklaşık on katı bir artışla 1.123’e ulaştığını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, dünyada yükseköğretim alanında yaşanan gelişmelerin takip edildiğini ve eğitimde yapısal değişiklikler yapıldığını belirterek Üniversitemizin kalitesini belgeleyen, ölçülebilir ve denetlenebilir bir üniversite olması için akreditasyon çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

Zaman ve mekândan kaynaklanan birçok problemi ortadan kaldıran uzaktan eğitim yöntemini de eğitim programlarına dahil ettiklerini açıklayarak yeni eğitim teknolojilerinin ve yeni eğitim metotlarının üniversitemizde yaygınlaştığını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, kamu ve özel sektör kuruşları ile kişilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirmek ve sahip oldukları bilgi birikimini içinde bulunduğumuz toplumla paylaşmak amacıyla kurulan Sürekli Eğitim Merkezinde gerek kendi öğrencilerimiz ve personelimiz gerekse toplumun farklı kesimlerindeki kişi ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sadece eğitim-öğretim faaliyetleri ile değil, öğrencilerin ilgi alanlarına göre hemen hemen her konuda mevcut olan 79 aktif öğrenci kulübümüz ile gerek öğrenci projeleri ve teknik gezilerin gerekse sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, üniversite öğrencilerinin eğitim, bilimsel ve sosyal alandaki çalışmalarını maddi olarak destekleyebilmek amacı ile pek çok öğrencimizin kısmi zamanlı olarak üniversitemizin farklı birimlerinde çalışmasına olanak tanıdıklarını, bu sayede hem iş deneyimi kazanmalarına hem de bütçelerine katkı sağlamalarına destek olduklarını ifade etti.

Bilgi ve deneyimlerin ürüne dönüşmesi, akademik personelimizin sanayi finansmanını da kullanarak araştırmalarını sürdürmeleri, öğrenci ve mezunlarımıza istihdam olanağı sağlanması ve ilimizde AR-GE faaliyetlerinin yaygınlaşarak, üniversite-sanayi işbirliğine büyük katkılar sağlaması açısından cazip fırsatlar sunacak olan Teknokentimizin Çorum Organize Sanayi Bölgesinde konumlandırıldığını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversitemiz bünyesinde inşaatı devam etmekte olup, yakın bir zamanda faaliyete geçecek olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı (HÜBTUAM) hakkında da bilgiler vererek gerek akademik personelimizin her türlü çalışmalarında, gerekse öğrencilerimizin lisans ve lisansüstü çalışmalarında gereksinim duyacakları altyapıyı sağlayacak şekilde yapılandırılan laboratuvarın, sanayicimizin gereksinim duydukları tüm test ve analizleri de yapabilmelerine imkân verecek şekilde TSE akreditasyonlu gelişmiş bir laboratuvar olarak faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.

Üniversitemizde gerçekleştirilen tüm çalışmaların büyük bilgi birikimine ve tecrübeye sahip akademik personelimiz ve büyük fedakârlıklarla çalışan idari personelimiz tarafından yapıldığına dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, sayıları her geçen gün artan öğretim elemanlarıyla ve idari personeliyle, yeni açılan araştırma ve uygulama merkezleriyle ve en önemlisi hızla gelişen bir üniversite olmanın verdiği heyecan ve coşku ile Çorum ile her yönden bütünleşmiş bir üniversite olarak, yoluna devam etmekte olan Hitit Üniversitesinin, “Marka Şehir, Dünya Üniversitesi” sloganıyla çıktığı bu yolda, ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yere hızla ulaşacağını belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizde son zamanlarda yaşanan değişim ve dönüşümler sonucu ortaya çıkan başarı tablosunun oluşmasında emeği geçen ve katkıda bulunan başta akademik personelimiz ve idari personelimiz olmak üzere, öğrencilerimize, ilimizde ve her coğrafyada Üniversitemizi sahiplenerek bizlere maddi/manevi destek veren tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

2014-2015 Akademik Yılının hayırlı olması dilekleriyle sözlerine başlayan Çorum Milletvekili Salim Uslu, “Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademisyen, öğrenci, fiziki alanların, fakülte, bölüm ve programların sayısına ilişkin artıştan bahsetmesi bizi bütünüyle heyecanlandırdı” dedi.

Çorum Milletvekili Uslu , “Üniversitenin aslında iki çeşit kadrosu var. Biri mevcut idari ve akademik personel kadrosu, ikincisi de gönüllü personel kadrosu. Ben dahil olmak üzere sayın Bakanım, Müşteşarım, Belediye Başkanım, Milletvekillerimiz ve hemen hepimiz bu üniversitenin gönüllü kadrosunu oluşturuyoruz. Çünkü hocamız bizi öyle motive ediyor ki bu aldığımız hızla üniversitenin hem fiziki alanlarının geliştirilmesi hem de bütçenin arttırılması konusunda adeta bir ekip çalışmasıyla birlikte bir takım oyunu oynuyoruz.” dedi.

“Bizim açımızdan hem şevk hem zevk meselesi oluyor. Çünkü doğrusu Hitit Üniversitesi’nin Çorum’la özdeşleşmiş bir yapısı var. Dünyanın ilk yazılı barış antlaşmasını yapmış medeniyetin kurulduğu bir kadim coğrafyanın çocuklarıyız. İstiyoruz ki bu coğrafyada yetişen herkes bizim medeniyet kültürümüze/birikimimize katkıda bulunsun” diyen Uslu, bu nedenle buraya yaptığımız bütçe tahsisatının bugün 94,5 milyon liraya ulaşması, hakikaten 2007’deki 13,351 bin lira ile kıyaslandığında gerçekten çok büyük rakam ediyor. Bu rakamın en verimli şekilde kullanılacağına da inanıyorum.”  dedi.

Üniversitemizdeki artış verilerinden de bahseden Uslu, önlisansta  %92, lisansta % 91, yüksek lisansta  %100, öğrenci sayısında %77, akademik personelde %75, idari personelde %58 ve mevcut fiziki alanların 32 kat artmış olmasının Üniversitemizin ne kadar hızla büyüdüğünü gösterdiğini sözlerine ekledi.  Rektörümüzün başarısını taçlandırarak konuşan Salim Uslu, “Rektör hocamızdan önce ve sonra diye ‘milat’ oluşturmak gerekiyor “ diyerek, kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

“Eğitime son yıllarda yaptığımız harcamalar geçmiş yıllara oranla çok büyük rakamlara gelmiştir“ diyen Uslu, Alman Yazar Goethe’nin “Eğitimi pahalı bulanlar, bir de cehaletin bedeline baksınlar” sözüne değinerek, cehaleti yenmenin başlıca insani ve vicdani varoluş nedeni olduğunu söyledi ve eğitime verdikleri öneme işaret etti.

Çorum Milletvekili Uslu, “Bilgiye ulaşmak ve kullanmak konusunda üniversite sadece diploma alınan bir kurum değil, öğrenciye bilgi veren ama en önemlisi de bilgi verirken bilgiye dayanan, muhakeme yeteneğini geliştiren bir kurum olması gerekir ve buradan edindiği yetenekle de Türkiye’nin aydınlık yarınlarında medeniyet yürüyüşümüze önemli katkılar sağlayacaktır” diyerek sözlerinin sonlandırdı.

Yeni Akademik Yılı Açılışı’nın hayırlı olması dilekleriyle herkese saygı ve muhabbetlerini sunarak konuşmasına başlayan Çorum Valisi Ahmet Kara, Tanzimat Döneminden beri bozulan eğitim sisteminin bu dönem itibarıyla düzene girdiğini ve mecburi eğitimin getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Ahmet Kara, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a gayretlerinden, başarılarından ve akademik kadroya da katkılarından dolayı teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Üniversitemizin 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Üniversitemizde kısa sürede yaşanan olumlu gelişmelerin mutluluk verici olduğunu belirterek “Öğretim elemanlarımız ve idari personelimizle birlikte çok kısa zamanda muhteşem bir gelişme yaşandı. Bu başarıda başta Rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum, başarılarınızın artarak devam etmesini gönülden diliyorum” dedi.

Her zaman destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, orman alanlarından üniversitelere yer verilmesi konusunda kanunda değişiklik yapıldığını ve Üniversitemize şu ana kadar 1 milyon metrekarelik yer tahsis edildiğini ifade ederek “Üniversite alanlarının çok geniş ve fiziki imkanlarının iyi olması gerekiyor” dedi.

Üniversiteleri çok önemsediğini belirten Bakan Prof. Dr. Eroğlu, 2014-2014 Akademik Yılı’nın tüm öğretim elemanlarına hayırlı olmasını dileyerek İTÜ’de başlayan eğitim hayatının ardından İSKİ ve DSİ Genel Müdürlüğü görevlerinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

“Üniversitelerimize çok değer verilmesi, her türlü imkan sağlanması lazım, buna yürekten inanıyorum. Bakanlar Kurulundan da üniversiteler için ne gerekiyorsa hemen geçiriyoruz, çünkü üniversiteler ülkemizin kalkınmasında lokomotif rolü oynayan ve muasır medeniyet seviyesine ulaşmak hatta Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesini aşmak için en önemli kurumlardır, ilim ve irfan yuvalarıdır dolayısıyla üniversitelere her türlü desteği vereceğiz.” diyen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Üniversitelerde yetişen gençlerin geleceğimizin teminatı olduğunu ifade ederek ”Bir hoca olarak söylüyorum onları en iyi şekilde eğitmek bizlerin boynumuzun borcudur” dedi.

Üniversitede iyi bir eğitim için en az üç şart olması gerektiğini ifade eden Bakan Prof. Dr. Eroğlu, “İlk olarak kütüphane, yemekhane gibi fiziki ortamların en iyi şekilde olması lazım. Ardından iyi bir eğitim için öğretim elemanlarının büyük bir şevk ve heyecanı. Son olaraksa öğrenciler, aileleriniz büyük fedakârlıklar, sıkıntılar içerisinde sizlerin eğitim almanız için çabalıyor, sizler de bu vatana, bu şanlı bayrağa layık olmak için çalışacaksınız, gayret edeceksiniz” dedi.

Hükümet olarak eğitime her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bütçeden en büyük payın eğitime verildiğini, 2002 yılında 10 milyar TL olan bütçenin 2014 yılı itibarıyla 72,6 milyar TL olduğunu ve bütçeden eğitime ayrılan payı %626 arttırdıklarını vurguladı.

Bu desteklerle birlikte derslik sayılarının arttırıldığını, öğrencilere ücretsiz ders kitabı verildiğini, FATİH Projesi başlatılarak eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasının sağlandığının altını çizen Bakan Prof. Dr. Eroğlu, üniversitesiz şehrimizin kalmadığını, burs ve kredi miktarlarında büyük artışlar sağlandığını belirterek lisans öğrencilerine verilen burs miktarının yaklaşık 7 katına çıktığını vurguladı. 

Artık dünyada en önemli şeyin bilim olduğunu ve ülkemizde araştırma-geliştirmeye ayrılan bütçede büyük artışlar gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bununla birlikte ülkemizdeki araştırmacı sayısının da artırılması gerektiğini belirterek “Dünyada söz sahibi olmak için de büyük hedefler belirlemeliyiz. Büyük hedefleri olmayan milletler tarih sahnesinden silinir. Ülkemiz dünyanın en stratejik konumunda. Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegâne yolu her açıdan güçlü olmaktan geçiyor. Hedefe ulaşmak için araştırma-geliştirme faaliyetlerini daha da artırmak lazım” dedi.

Araştırmayı teşvik ettiklerini ve daha önce araştırma teşvikinde sınırların çok kısıtlı olduğunu ifade eden Bakan Prof. Dr. Eroğlu, proje desteklerinde büyük artış kaydedildiğini ve teknolojide çok önemli mesafeler kat edildiğini belirtti.

Su ve suyun yönetimi konularında bilgiler veren Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Suya nasıl muamele ederseniz o da öyle cevap verir. Teşekkür edildiğinde molekül yapısı düzgünken, kötü söz söylenince bozuk oluyor. İçerisindeki mistik bir arıtma ve temizleme gücü barındıran, saflığın, sadeliğin, bilgeliğin de sembolü olan su, bütün dinlerde kutsal kabul edilmiştir” dedi.

Su potansiyelimizin %40’ını kullandığımızı ve bunun büyük bir bölümünün sulama ihtiyacının karşılanması için istifade edildiğini dile getiren Bakan Prof. Dr. Eroğlu, “Su kaynaklarımızı sürdürülebilir bir denge içinde değerlendirmek için son 12 yılda  bin 763 tesis inşa ettik, milletimizin hizmetine sunulan  bin 763 tesis sayısı göletlerle birlikte bu yıl Kasım ayında 2 bin 264 olacaktır” dedi.

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, son olarak ilimize yapılan yatırımlar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak Çorum’a son 12 yılda 6,3 milyar TL’lik yatırım yapıldığını ve bu yatırımın yaklaşık 1 milyar TL’sini Orman ve Su İşleri Bakanlığının yaptığını ifade ederek ilimizde son 12 yılda 804 bin 820 dekar alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilip, 42 milyon adet fidan dikildiğini ve 2014 yılında 6.000 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapılacağını sözlerine ekledi.

2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun konuşmaları sonrasında eğitim birimlerine en yüksek puanla yerleşen öğrencilere belgelerinin ve ödüllerinin takdim edilmesi ile sona erdi.

2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
2014–2015 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Gerçekleştirildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum