MYO, Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Olarak İkiye Ayrıldı

21 Ekim 14

1976 yılında kurularak Türkiye’de ilk 13 Meslek Yüksekokulu arasında yer alan Meslek Yüksekokulumuz, bünyesinde açılan istihdam odaklı programlarla birlikte gerek akademik ve idari kadro, gerekse öğrenci sayısı açısından büyük bir gelişme göstermiştir. Kaynaklarımızın daha etkin ve verimli kullanılması ve eğitim kalitesinin daha da arttırılması açısından Meslek Yüksekokulumuzun Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmasına ilişkin teklifimiz 25.09.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Her geçen gün ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve değişen durum karşısında yaklaşık 40 yıl aradan sonra ilk kez inşaat çalışmalarına başlanarak I. ve II. Etap temelleri atılmış, Meslek Yüksekokulumuzda kısa bir süre içerisinde hizmete girecek modern binalarımızla birlikte her anlamda revizyona gidilerek çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yaklaşımları göz önünde tutulmakta olup;

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda;

-Bilgisayar Programcılığı

-Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö)

-İnşaat Teknolojisi

-İnşaat Teknolojisi (İ.Ö)

-Yapı Denetimi

-Geleneksel El Sanatları (İ.Ö) (Bk.389)

-Seramik, Cam ve Çinicilik

-Elektrik

-Elektrik (İ.Ö)

-Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı

-Otomotiv Teknolojisi

-Elektronik Teknolojisi (İ.Ö) (Bk.389)

-Mekatronik

-Makine  

-Makine (İ.Ö)

-Harita ve Kadastro

-Harita ve Kadastro (İ.Ö)

-Tekstil Teknolojisi (İ.Ö) (Bk.389)

-Mobilya ve Dekorasyon (İ.Ö)

-Çevre Koruma ve Kontrol

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda;

-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö)

-İşletme Yönetimi

-İşletme Yönetimi (İ.Ö)

-Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi

-Yerel Yönetimler

-Halkla İlişkiler ve Tanıtım

-Emlak ve Emlak Yönetimi

-Pazarlama

-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö)

-Turizm ve Otel İşletmeciliği

-Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö)

-Bankacılık ve Sigortacılık

-Sosyal Güvenlik

programları yer almaktadır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum