Ethem Erkoç Öğrencilerimize Gülbangları Anlattı

14 Ekim 14
Ethem Erkoç Öğrencilerimize Gülbangları Anlattı

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü “Kültür Değerlerimizle Söyleşiler” adı altında başlattığı etkinliklerinin üçüncüsü olarak Eğitimci- Yazar Ethem Erkoç’un katılımıyla “Tasavvuf Edebiyatında Gülbanglar” konulu bir konferans düzenledi. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Üniversitemizin idari, akademik personeli ile öğrencileri ve Çorum halkı yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşımızın okunmasının ardından Ethem Erkoç’un özgeçmişi ve eserleri hakkında bilgi verildi. Erkoç’un çalışmaya ve üretmeye devam eden kişiliğiyle öğrencilerimiz için bir rol model oluşturduğu üzerinde duruldu.

Ethem Erkoç, konuşmasına tasavvuf, edebiyat ve gülbang kavramlarını açıklayarak başladı. Tasavvufun birtakım ilkeleri olduğu, sünnet ve hadise uymayan birinin tasavvuf ehli sayılamayacağını ifade ederek halktan bir şeyler bekleyen kendi bolluk içinde yaşarken kendisine bağlı kişilerin yokluk çekmesine müsaade eden mürşidin tasavvufun özüne ters düşmüş olacağını vurguladı. İkinci olarak edebiyatın tanımlarından bahseden Erkoç, edebiyatın “edeb” kökünden gelmesinin önemine değindi.

Ethem Erkoç, konuşmasının devamında gülbang kelimesinin “gül sesi” anlamına geldiğini, tasavvuf edebiyatında ise makamla okunan dualara yine aynı adın verildiğini söyleyerek Bektaşilik, Mevlevilik ve Ahilik başta olmak üzere çeşitli tarikatlarda okunan gülbang örneklerinden söz etti. Sofra gülbangı, zifaf gülbangı ve yeniçerilerin ulufe dağıtımı sırasında okudukları gülbanglar gibi ilginç gülbanglar dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Konferans, Erkoç’un Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri için kaleme aldığı  “Vakt-i şerifler hayrola / Hayırlar feth ola / Şerler def ola / Mekteb-i Edebiyat talebeleri hemişe mesrur ola / İmtihanlarında mansur ola / Hak Teala’nın nusreti, evliyanın himmeti hep sâyeban ola” şeklindeki gülbang denemesini okumasıyla son buldu. 

Ethem Erkoç Öğrencilerimize Gülbangları Anlattı
Ethem Erkoç Öğrencilerimize Gülbangları Anlattı
Ethem Erkoç Öğrencilerimize Gülbangları Anlattı
Ethem Erkoç Öğrencilerimize Gülbangları Anlattı
Ethem Erkoç Öğrencilerimize Gülbangları Anlattı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum