Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı

10 Eylül 19

Doçentlik değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 07.09.2019 tarihli ve 30881 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum