Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı

28 Kasım 19

4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Üniversitemize alınacak Sürekli İşçi  (Engelli) kadrosu için sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesi aşağıdadır. 

Sözlü sınava (mülakata) girmeye hak kazanan aday listesi için tıklayınız

*Bu duyuru resmi tebligat niteliğindedir. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav Tarihi : 04 Aralık 2019 Saat: 10:00

Sınav Yeri                   : Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı    Merkez/ÇORUM

Sınav Sonuçlarının İlanı: 06 Aralık 2019

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adaylara, söz konusu mülakatlarda, başvuru yaptıkları unvana ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik alan soruları ile Genel Kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorular ve adayların kendini ifade etme, liyakat, temsiliyet, tutum ve davranışların göreve uygunluğu vs. gibi ölçütlerinin değerlendirilebilmesine yönelik sorular sorulacaktır.

2. Adayların mülakatta başarılı sayılabilmesi için ilgili sorulardan 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması gerekmektedir.

3. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurmak zorundadır.

4. Sözlü sınav sonucu ve diğer her türlü duyurular www.hitit.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.  Sınav sonucu işe yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum