ÖYP Araştırma Görevlilerinin Dikkatine

21 Mayıs 18

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamı (ÖYP)’nda 2547 Sayılı Kanunun 50. Maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi statüsünde bulunan Araştırma Görevlilerinin; 18.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7143 Sayılı Kanunun 15. Maddesi  (Geçici madde 78) gereğince 33. Maddenin (a) fıkrasına göre atanmak isteyenlere ait örnek dilekçe ek’te yer almaktadır. Başvuru yapmak isteyenlerin 18.05.2018 tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde Hitit Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına bizzat dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu duyuru tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum