Pasaport Hizmetleri Hakkında Önemli Duyuru

25 Nisan 18

29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 25’inci maddesi ile 3152 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine; 

“Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve sürücü belgelerinde yer alacak bilgiler ile biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşını tespit etmek, bu belgelerin tasarımı, temini, basımı, dağıtımı, teslimi ile üretim ve kişiselleştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek”

hükmü getirilerek Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen bu kapsamdaki iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasına eklenmiştir. 02.04.2018 tarihinden itibaren “Hususi Damgalı Pasaport” ve “Hizmet Damgalı Pasaport” başvuruları İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince, “Umuma Mahsus Pasaport” ve “Sürücü Belgesi” başvuruları ise İlçe Nüfus Müdürlüklerince alınacaktır. Bu itibarla; 

  1. Pasaport ve sürücü belgeleri randevu işlemleri 27.03.2018 tarihi itibarıyla https://randevu.nvi.gov.tr  web adresinde hizmete açılmıştır
  2. Ayrıca hususi ve hizmet damgalı pasaport başvurularında kullanılması gereken talep formlarına ise https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/pasaport-talep-formlari web adresinden erişim sağlanabilecektir.

Söz konusu formlara Üniversitemizin web sayfasında yer alan Formlar ve Belgeler menüsünden ulaşılabileceği gibi Personel Daire Başkanlığının web sayfasındaki Formlar menüsünden de ilgili formlara erişim sağlanabilmektedir. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum