TÜBİTAK’tan Öğrencilerimize Proje Desteği

24 Nisan 18

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından değerli öğrencilerimize yönelik olarak; 

- 2238 Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması

- 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması

- 2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Projeleri Yarışması

düzenlemiştir. Söz konusu yarışmalara başvurular 7-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında, ilgili web sayfalarında yer alan başvuru koşulları çerçevesinde yapılacaktır. Öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili en son gelişmeleri izlemesine vesile olacak, bir problemi belirleyip, önceden planlanmış ve tarif edilmiş bir süreç çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına dönük alışkanlıkları edinmesine katkı sağlayacak ve özellikle de öğrencilerimizin sektörlerinin mevcut durumunu görüp, mezuniyet sonrasındaki iş hayatına hazırlanmalarına önemli katkılar sağlayacak olan bu ve benzeri projelere katılmaları, hiç şüphesiz çok yararlı olacaktır. 

TÜBİTAK 2238, 2241 ve 2242 Projeleriyle İlgili Genel Bilgiler

2238 Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması
Önlisans ve lisans öğrencileri arasında girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı artırmak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan öğrencilerin, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerden, 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda katma değeri yüksek projeler üretmeleri beklenmektedir. Detaylı bilgiler www.tubitak.gov.tr/bideb/2238 adresinde yer almaktadır.

2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması
Programın amacı, lisans bitirme tezlerinin özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi ve lisans öğrencilerinin öğrenimleri sırasında özel sektör ortamında bulunarak uygulama tecrübesi edinmelerinin sağlanması yoluyla lisans düzeyinde üniversite-özel sektör işbirliğinin teşvik edilmesidir. Öğrencilerden ayrıca 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konulara yoğunlaşan tezler hazırlamaları beklenmektedir.

Program kapsamında, lisans öğrencilerinin hazırladıkları, özel sektörün bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sektörde uygulama potansiyeli olan ürün/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik lisans bitirme tezleri için yarışma düzenlenecektir. Detaylı bilgiler www.tubitak.gov.tr/bideb/2241b adresinde yer almaktadır.

2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Projeleri Yarışması
Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan önlisans ve lisans öğrencilerinin, belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin sorunlarına yönelik çözümler üretmelerine ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak geliştirdikleri projeleri için yarışmalar düzenlemektir.Öğrencilerin, bahse konu öncelikli alanlarda 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda da projeler üretmeleri beklenmektedir. Detaylı bilgiler  www.tubitak.gov.tr/bideb/2242 adresinde yer almaktadır.


Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum