TÜBİTAK’ın Muhtelif Süreçlerinde Görev Alan Kişilere Yapılan Ödemeler ARBİS’ten Takip Edilebilecektir

22 Nisan 18

Değerli Araştırmacılar,

TÜBİTAK Destek Programları Başkanlıkları bünyesinde yapılan Grup Yürütme Kurulu (GYK), Danışma Kurulu (DK), panel vb. toplantılar ile proje değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan hakem, izleyici, danışman vb. için bu görevleri nedeniyle yapılan ödeme süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

Yapılan bu çalışmalar çerçevesinde; yukarıda belirtilen görevleri nedeniyle kendilerine ödeme yapılan kişilere, TÜBİTAK tarafından 01/01/2018 tarihinden itibaren yapılan ödemelere ilişkin bilgileri içeren listenin, TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sisteminde (ARBİS) bildirilmesi uygulaması başlatılmıştır.

Bu şekilde, yerine getirilen bir görev nedeniyle kendisine ödeme yapılan kişiler, ödemeye ilişkin bilgileri ARBİS'te görebilecek ve takip edebilecektir.

İlgili sayfaya “Kişisel Bilgiler” > “Banka Hesap Bilgisi” menüsünden “Ödeme Bilgisi (Geçmiş Ödemeler)” bağlantısıyla ya da buradaki bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum