Üniversitemizde Çalışmakta Olan Taşeron İşçilerin Dikkatine

19 Şubat 18

Kamuda çalışan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesine istinaden; kurumumuzda taşeron personeli olarak görev yapmakta olan personellerin kadroya geçişlerine ilişkin başvuru dosyaları İnceleme Komisyonunca değerlendirilmiş olup, EK’li listede belirtilen kişiler, başvuruları kabul edilerek sınava girmeye hak kazanmıştır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum