Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Gerçekleştirilecektir

13 Şubat 18

Bilişim Çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda bilim ve teknoloji alanında yaşanan olağanüstü değişim ve beraberinde gelen yenilikler, öğrencilerin pek çok alışkanlıklarını değiştirmiş ve eğitim-öğretim yöntem ve araçlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kapsamda geleneksel eğitim-öğretim yöntem ve araçlarında değişikliklerin yapılması ihtiyacı meydana gelmiştir. Günümüz dünyasının öğrencileri sorgulayıcı bir öğrenme yaklaşımı ile, yenilikleri yakından izleyip teknolojiyi çok etkin bir şekilde hayatlarının her aşamasında kullanmaktadırlar. Modern eğitim teknolojisi öğrenci başarısının objektif olarak ölçülüp değerlendirilmesine, her öğrenciye öğrenmede kendi özelliklerine uygun olanaklar sağlamasına, öğrencinin öğrendiklerini unutma olasılığını azaltmasına, öğrenciyi güdülemesine ve öğretim etkinliğine katılmasına olanak sağlamaktadır. 

Öğrencilerimize çağın gerektirdiği koşullarda eğitim-öğretim vermek için her alanda yoğun gayret gösteren Üniversitemiz, etkin eğitim teknikleri konusunda öğretim elemanlarımıza bir eğitim programı hazırlamıştır. “Eğiticilerin Eğitimi” başlıklı sertifika programımız, 14 Şubat 2018 Çarşamba günü Rektörlük Erol Olçok Konferans Salonu’nda Üniversitemiz dışından gelecek alanında yetkin öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecek olup,

- Yeni Nesil Öğrencilerle İletişim
- Öğrenme Teknolojileri
- Ölçme ve Değerlendirme 

gibi eğitime yönelik temel konular ele alınacaktır. 

Söz konusu etkinliğe öğretim elemanlarımızdan katılım noktasından yoğun bir talep gelmesi nedeniyle, program aynı günde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki defa yapılacak olup, birimlere göre programa katılım talebinde bulunan öğretim elemanlarımızın sabah ve öğleden sonraki kısımlara dağılımı şu şekildedir:

14 Şubat 2018 Çarşamba Günü Saat 09:30

 • İlahiyat Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Turizm Fakültesi
 • Yabancı Diller Yüksekokulu

14 Şubat 2018 Çarşamba Günü Saat 14:30

 • Fen Edebiyat Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 • Sağlık Yüksekokulu
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum