Enstitülerimizin Tez Yazım Kılavuzları ve Tez Yazım Şablonları Güncellenerek Yayımlandı

20 Kasım 18

Üniversitemiz Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerimizin Tez Yazım Kılavuzları, uygulamaya konuldukları uzun bir sürenin ardından ilgili paydaşların görüş ve önerileri sonucu ülkemizdeki ve dünyadaki yeni gelişmeler doğrultusunda yeniden gözden geçirilmiş ve Üniversitemiz Senatosu’nda kabul edilerek uygulamaya girmiştir. 

Ayrıca lisansüstü öğrencilerimizin kılavuzda belirtilen kurallara göre tez yazımlarını kolaylaştırmaya yönelik olarak, her bir enstitü için Tez Yazım Şablonları oluşturularak enstitülerimizin web sayfalarında yayımlanmıştır. Güncel Tez Yazım Kılavuzları ve Tez Yazım Şablonlarına ilgili enstitülerin web sayfalarından erişilebilmektedir.

Öğretim elemanlarımıza ve lisansüstü öğrencilerimize önemle duyurulur.


Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu için Tıklayınız.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Şablonu için Tıklayınız.


Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu için Tıklayınız.

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Şablonu için Tıklayınız.


Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu için Tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Şablonu için Tıklayınız.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum