“Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu” Başvuruları Kabul Etmeye Başladı

03 Ocak 2018

Üniversitemiz Senatosunun 23 Kasım 2017 tarihli kararıyla kurulan “Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu” 02 Ocak 2018 tarihi itibariyle başvuru kabul etmeye başlamıştır. Etik Kurulumuzun sekretaryası Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Etik kurula müracaat etmek isteyen öğretim elemanlarımızın www.goetikkurul.hitit.edu.tr web adresindeki Müracaat Formlarını, açıklamalarda belirtilen kurullara uygun bir şekilde doldurduktan sonra Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı