Hizmet Alımı İhale Yöntemiyle Çalışan Personelimize Sürekli İşçi Kadrosunda İstihdam Hakkı

02 Ocak 2018

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 127. maddesinde; 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Üniversitemizde Hizmet Alımı İhale Yöntemiyle çalışmakta olan personelimize Sürekli İşçi Kadrosunda istihdam edilme hakkı verilmiştir. 

Sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek isteyen personelimizin söz konusu KHK’nın ilgili maddesi gereğince 11.01.2018 mesai bitimine kadar başvuru formu ile Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına müracaat etmeleri  gerekmektedir.

İlgili personelimize önemle duyurulur.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü