Web Sayfalarının Güncellenmesi

25 Eylül 17

Tüm dünyada sosyal ve bilimsel bilgi paylaşımını mümkün kılan internet ve sosyal medya kullanımı günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. 

Global alanda faaliyet gösteren bir digital pazarlama ajansının yaptığı araştırma sonucunda  2016 raporuna göre 7.395 milyar olan dünya nüfusundan internete bağlanan insan sayısı 3.419 iken ülkemiz için ise  79.14 milyon nüfusun %58’inin yani 46.3 milyon kişinin internet kullanıcısı olduğu bildirilmektedir. Akademik alanda da yoğun kullanımı olan internet, bilimsel çalışmaların takibi ve paylaşımı için yeni yöntem ve imkanlar sunmakta, bilgiye erişim ve paylaşımda büyük faydalar sağlamaktadır.  İnsanlar, ulusal ve uluslararası kurumlar hakkında ilk fikri artık internet aracılığı ile edinmektedirler. Bu nedenle olabildiği kadar yaptığımız tüm çalışmaların dünya çapında bir faydaya dönüşmesi ve daha geniş kitlelelerin yararlanmasını sağlamak, doğru içeriklerle tanınırlığımızı arttırmak için bilgilerin güncel olması önemlidir.

Akademik amaçlı kişisel ve kurumsal web sayfalarının güncel tutulması konusunda hassasiyetiniz, hem üniversitemiz hem de üniversite çalışanlarımızın akademik ortamlardaki konumu, ilişkileri ve başarısı için önem arz etmektedir. 

Akademik amaçlı kişisel ve kurumsal web sayfalarının güncel tutulması konusuna gösterilecek ilgi ve duyarlılık için teşekkür ederiz.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum