Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın Yeni Akademik Yıl Mesajı

18 Eylül 17

Üniversitemizin Değerli Öğretim Elemanları, İdari Personeli ve Öğrencileri,

Üniversitemizin 2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılına bugün başlamış bulunuyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının başta siz değerli akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz olmak üzere, tüm gönüldaşlarımıza, Üniversitemize ve ülkemize başarılarla dolu güzel günler getirmesini diliyorum.

Hemen her şeyin hızla değiştiği ve dönüştüğü günümüz dünyasında en önemli gücün bilgi olduğu artık herkesçe kabul edilmektedir. Dolayısıyla güçlü bir ülke olabilmenin temel şartı da bilgiyi üretip yönetmekten ve en iyi şekilde işleyebilmekten geçmektedir. Bu anlamda, bilgi toplumu olarak adlandırılan dünyamızda hiç şüphesiz en önemli unsur, yetişmiş insan gücüdür.

Gerek bilginin üretilip tüm insanlığın refah seviyesinin arttırılması için kullanılmasında, gerekse de nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde üzerine en çok görev düşen kurumların başında yükseköğretim kurumları gelmektedir. Bundan dolayıdır ki, üniversitelerin gelişmişlikleri ile ülkelerinin gelişmişlikleri arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu bağlamda, üniversitelere gerçekten büyük görevler düşmektedir. Adını evrenden alan ve evrendeki tüm canlılar gibi dinamik bir yapıya sahip üniversitelerde hiç şüphesiz ki ihtiyaçlar, yapılması gerekenler hiçbir zaman bitmez. Bununla birlikte, üniversiteler, toplumların ilerlemesindeki önderlik işlevlerini her zaman sürdürecektir, sürdürmelidir.

Henüz 11 yaşında olan genç Hitit Üniversitemiz, siz değerli öğretim elemanlarımızın olağanüstü gayretleriyle sürekli büyüyerek ve her alanda olduğu gibi yükseköğretimde de kendini gösteren kıyasıya rekabet ortamının getirdiği pek çok zorluğu başarıyla aşarak “Üniversite Kurmak değil, Üniversite Olmak” anlayışıyla çalışmalarına azimle devam etmektedir.

Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası ölçekli araştırmalarda; bir gün dünya üniversite sıralamasında, bir gün üniversite memnuniyet anketinde, bir gün akademik ağlarda, bir başka günde ise çevre duyarlığını ölçen sıralamalarda, hasılı her geçen gün farklı bir alanda adından başarılarıyla sıkça söz ettirir hale gelmiştir. Alınan sonuçlar gösteriyor ki, Üniversitemizin hemen her alanda başarı grafiği hızla yükselmektedir. Sadece birkaçını saydığımız, gelişimimize ait bu değerlendirmeler soyut, kişiye bağlı veya hamasi söylemlere göre değil; somut, ölçülebilir, tüm bilim dünyasında geçerli, bilimsel/evrensel kriterlere göre yapılmaktadır. Tüm bunların sonucunda Hitit Üniversitesi, nicel olarak muazzam bir hızla ve sürekli büyümesine devam ederken aynı zamanda kalite konusunu dikkate alarak nitel bir biçimde de gelişimini sürdürmeye gayret etmektedir. 

Üniversitemizin her geçen gün daha da artan başarısı hiç şüphesiz ki bireysel değildir, “birlikte” üretmenin sonucudur. Elde edilen başarı, Üniversitemizle beraber ilimizin ve ülkemizin de gurur ve başarı hanesine yazılmaktadır. 

Sözde dost görünüp içimizde hâlâ hareket etmekte olan hainlerin tüm alçak hamlelerine rağmen, 5000 yıllık geçmişi olan köklü ve büyük Türk devletimiz, bu alçaklara mutlaka gereken cevabı vermiştir, verecektir. Hitit Üniversitesi ailesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da temel hedefimiz ülkesini ve devletini her şeyin üstünde gören, sadece yerli değil, millî reflekslere de sahip, tek derdi ülkesini ve devletini yüceltmek ve tüm insanlığa fayda sağlamak olan, sorumluluk sahibi, dünyadaki gelişmeleri anlayıp, yorumlayabilen, tüm insanlığa karşı vazifesi olduğu bilincinde olan öğrenciler yetiştirmektir. Bu hedefi yerine getirmek için, bu zamana kadar çalıştığımız gibi, bundan sonrasında da akademik, idari personelimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının Üniversitemiz, Çorum ve Ülkemiz için başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, Üniversitemizin değerli öğretim elemanları, idari personeli ile öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılımızda başarı dolu nice güzellikler diliyorum. 

Selam ve saygılarımla.


Prof. Dr. Reha Metin ALKAN
Rektör                   

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum