Lisansüstü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

17 Eylül 17

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 22 nci Maddesinin 6 ncı Fıkrasının son cümlesi ile aynı Yönetmeliğin 28 inci Maddesinin 6 ncı fıkrasının son cümlesinde değişiklik yapılmış ve 16 Eylül 2017 Tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Önceki Yönetmelikte tezlerinde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilmesi sadece lisans derecesi ile doktoraya kabul edilenlere tahsis edilmişken, yeni Yönetmelik ile bu hak tezlerinde başarılı olamayan herkese verilmiştir.


İlgililere önemle duyurulur.
Resmi Gazete için tıklayınız

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum