Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

15 Haziran 2017

31.05.2017 tarih ve 30082 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;

  • Tıp Fakültesi,
  • İlahiyat Fakültesi,
  • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun

Çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 23 Haziran 2017 Cuma günü saat 10:00’ da Rektörlük binasında yapılacaktır.

Başvuran adaylara duyurulur.