Üniversitemizde Yaz Öğretimi ve Diğer Üniversitelerden Ders Alma İşlemleri

09 Şubat 16

Üniversitemizin eğitim birimlerinde 2015-2016 Eğitim-öğretim yılında, 04/02/2016 Tarihli Üniversitemiz Senatosu’nun aldığı karar gereği yaz öğretimi açılmayacaktır.  Ancak, öğrencilerimiz aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde diğer üniversitelerin açacakları yaz okullarından ders alabileceklerdir.

 

Öğrencilerimizin Diğer Üniversitelerden Yaz Öğretiminde Ders Alma Kriterleri

1. Ders alınmak istenilen üniversitenin ilgili programının taban puanı, Üniversitemizde kayıtlı olduğu programın 2015-2016 yılı taban puanından yüksek olması gerekir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26/06/2014 tarih ve 75850160-104.01.02.05/38202 sayılı yazısı)
2. Öğrencinin alacağı ders veya derslerin kredi saati ve içerik denkliklerinin, gideceği yaz okuluna başlamadan önce Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olması gerekir.
3. Yaz okulundan en fazla 12 krediye kadar ders alınabilir.
4. Öğrenci Güz ve Bahar yarıyıllarında başarısız olduğu dersleri veya alamadığı dersleri yaz okulundan alabilir.
5. Yaz okulundan birinci sınıf öğrencisi, üçüncü ve dördüncü sınıftan; ikinci sınıf öğrencisi de dördüncü sınıftan ders alamaz.
6. Öğrenci daha önce (CC) ve üstü harf notu aldığı dersleri yaz okulundan alamaz.
7. Diğer üniversitelerin farklı harf sistemi uygulamaları ve mutlak sistemde verdikleri notlar Üniversitemiz Senatosu’nun belirlediği dönüşüm tablosuna göre dönüştürülerek kabul edilir.
8. Öğrencilerin başvuruları Eğitim Birimi Yönetim Kurulu Kararından sonra kesinleşir.
9. Öğrenci fiilen kayıtlı olduğu bir dersin bütünleme sınavından başarılı olduğu halde bu dersten yaz okuluna kayıt yaptırmış ise, yaz okulundan aldığı not geçerli olur.
10. Öğrencinin başka bir üniversitede yaz okulunu tamamladıktan sonra, yaz okulundan almış ve başarmış olduğu derslerin notlarını içeren evrakı, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt dönemine kadar Üniversitemizde kayıtlı olduğu birimine ulaştırması gerekir.


HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum