Akademik Teşvik Ödeneği Almaya Hak Kazanan Akademisyenlerimize Ödemeleri Yapılmaya Başlandı

24 Şubat 16

Akademik Teşvik Yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirmeler sonuçlandırılmış ve birimlerimizden gelen evraklar doğrultusunda bugün (24.02.2016) itibariyle Akademik Teşvik Ödeneği almaya hak kazanan Akademisyenlerimizin teşvik ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.  

Üniversitemizin verdiği destekler aracılığı ile fiziki alt yapının oluşturulması konusunda önemli aşamalar kat edilmekle beraber başta Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce verilen proje destekleri olmak üzere Akademisyenlerimize sağlanan yurtiçi/yurtdışı destekler sonucunda Üniversitemizde bilimsel çalışmaların yapılmasına yönelik önemli bir farkındalık meydana gelmiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından, ulusal ve uluslararası arenada çok sayıda bilimsel yayın ve projeler gerçekleştirilmiştir. Akademik Teşvik Ödeneği sisteminde pek çok akademisyenin yüksek puanlar alması bu çalışmaların somut başarı göstergelerinden birisi olup, Üniversitemiz adına da gurur vericidir. Yapılan eğitim faaliyetlerinin yanı sıra akademik çalışmalar yapan tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum