Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Özel Öğrenci Alınacaktır

19 Şubat 16

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen lisansüstü programlarına özel öğrenci alınacaktır.


Başvuru yeri : Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Adres         : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü HÜBTUAM Binası Merkez-ÇORUM

Telefon                 : 0364 219 40 03 

Başvuru Tarihleri: 22-26 ŞUBAT 2016


BAŞVURU KOŞULLARI 
1- Yüksek Lisans programı için, 100’lük sistemde en az 60 ve 4’lük sistemde ise en az 2,30 not ortalaması koşulunu sağlıyor olmak,
2- Doktora programı için, 100’lük sistemde en az 75 ve 4’lük sistemde ise en az 2,90 not ortalaması koşulunu sağlıyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Başvuru Belgesi, (Enstitüden temin edilecek)
2- Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının aslı yada onaylı örneği,
3- Not Döküm Belgesi (Transkript) aslı yada onaylı örneği,
4- 6 Adet vesikalık fotoğraf,
5- Nüfus cüzdanı onaylı örneği,
6- Erkek öğrenci adaylardan “Yüksek Lisans yapmak üzere bir enstitüye kayıt olmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır.” İbaresini taşıyan yeni tarihli bir belge.

AÇIKLAMALAR
1- Not ortalaması esas alınarak sıralama listesine göre kontenjan ölçüsünde öğrenci kabulü yapılır,
2- Not ortalamasında eşitlik olması durumunda, sırasıyla, varsa ALES puanı ve ÜDS, YDS ya da diğer yabancı dil sınavları puanları dikkate alınarak bir sıralama yapılır ve alınacak özel öğrenci belirlenir,
3- Özel öğrenci olarak kabul edilenler, her dönem en çok üç derse kayıt yaptırabilirler,
4- Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılmış derslere kaydolabilirler,
5- Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak Üniversite ve enstitüye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün kayıt ve kurallarına uymak zorundadırlar.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum