ISVET2016 - Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu Bildiriler Kitabı Yayımlandı

21 Aralık 16

Üniversitemiz ev sahipliğinde 12-15 Ekim 2016 tarihlerinde ISVET2016- Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu Bildiriler Kitabına ilişkin bildiriler kitabı hazırlanarak yayımlanmıştır.

Sempozyum Bildiriler Kitabına ulaşmak için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum