“Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”te Değişiklik

28 Kasım 16

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum